دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 31، تیر 1401 
رقابت‌پذیری گردشگری شهرهای ایران در پرتو مدیریت مقصد

صفحه 79-98

10.22034/jtd.2021.274046.2278

حامد خان‌زاده؛ فرج اله رهنورد؛ ناصر بامداد؛ سیدمجتبی محمودزاده


طراحی الگوی تاب‌آوری در صنعت گردشگری براثر بیماری کووید 19

صفحه 131-144

10.22034/jtd.2021.279504.2312

مریم غیاث آبادی فراهانی؛ پیمان غفاری اشتیانی؛ هومن شبابی؛ شهربانو قلی پور فریدونی


عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی

صفحه 321-332

10.22034/jtd.2021.285499.2341

حمید هاشمی؛ محمود ضیائی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمود جمعه پور