اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 897
تعداد پذیرش 227

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 316
تعداد مشاهده مقاله 137941
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 111679
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
درصد پذیرش 25 %