اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 782
تعداد پذیرش 181

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 282
تعداد مشاهده مقاله 97500
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 86534
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
درصد پذیرش 23 %