درصد پذیرش 23
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی (روز) 10
زمان پذیرش (روز) 97

نام نشریه: گردشگری و توسعه

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ مبسوط انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 3 ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات  (Open Access)

 

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI به مقالات پذیرفته و منتشر شده

 

نویسنده مسئول مقاله می بایست عضو هیات علمی باشد و مقاله توسط ایشان به مجله ارسال گردد. همچنین نویسنده مسئول از ایمیل رسمی (دانشگاهی) برای پیگیری و مکاتبات مقاله خود استفاده کند.
 
نویسنده مسئول موظف است فرم تعارض منافع  و  فرم تعهد نامه را دانلود،  و پس از تکمیل در سامانه بارگزاری کند.
 
 
فصلنامه گردشگری و توسعه پس از پذیرش مقاله، جهت تامین بخشی از هزینه های انتشار، مبلغ 8.000.000 ریال معادل هشتصدهزار تومان، طبق آیین‌نامه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دریافت می کند.  نویسنده مسئول موظف است مبلغ مذکور را به شماره حساب 0388123761 بانک تجارت به نام مؤسسه انجمن علمی گردشگری ایران واریز کرده و تصویر فیش واریزی را در سامانه بارگزاری کند.
 
 

فصلنامه گردشگری و توسعه به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از سامانه مشابه یاب سمیم نور استفاده می کند.

 

این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. مخاطبان این فصلنامه، تحت مجوز حق انتشار بین‌المللی و اجازه دسترسی ( CC BY 0.4) ، می‌توانند مطالب را نسخه برداری و توزیع کنند.

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 38، فروردین 1403 

تحلیل عوامل بازدارندهٔ توسعهٔ گردشگری در استان کربلای عراق

صفحه 33-49

10.22034/jtd.2023.403352.2787

حبیب اله فصیحی؛ علی شماعی؛ محمد سلیمانی مهرنجانی؛ موسی کمانرودی کجوری؛ زید عنیبی


ارائهٔ الگوی مدیریت بحران سازمانی در صنعت گردشگری ایران (با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR)

صفحه 51-63

10.22034/jtd.2024.410888.2812

جمیله قاسملوی سلطان آباد؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ میر محمد اسعدی؛ حامد فلاح تفتی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی گردشگری ایران

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان