پیش نمایی پیامدهای تغییر اقلیم بر توسعه گردشگری سواحل جنوب (جزیره کیش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه تهران

2 دانشیار جغرافیای طبیعی،دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی،دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان،ایران.

10.22034/jtd.2023.380876.2725

چکیده

جزیره کیش به دلیل دارا بودن جاذبه‌های متنوع ژئوتوریستی فرهنگی و تاریخی، به عنوان مقصد اول گردشگری کشور به شمار می‌رود. در این راستا پیش‌نمایی اثرات تغییر اقلیم بر شرایط اقلیم گردشگری جزیره ضرورت دارد. بدین منظور از 7 مدل‌ GCMs استفاده شد. پس از عملکرد 7 مدل اقلیمی بر اساس نمره مهارت، بهترین مدلها انتخای شدند. در ادامه اثر سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 بر گردشگری کیش بر اساس شاخص اقلیم گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و از روش مقیاس‌گذاری خطی جهت تصحیح خطای شبیه‌سازی مدل‌های GCM استفاده شد. نتایج نشان داد پارامترهای مؤثر در برآورد شاخص تغییرات چشمگیری در آتی خواهند داشت به‌طوری‌که دما در دوره پایه از 27/25 به 63/29 و 33/30 درجه سلسیوس به ترتیب تحت سناریوهای SSP2-4.5 و SSP5-8.5 در چشم‌انداز 2050-2069 خواهد رسید. افزون بر دما تغییرات بارش نیز در منطقه افزایشی بوده که بیشترین افزایش طبق سناریوی بدبینانه به میزان 5/62% مربوط به دوره 2080-2099 است. بدین ترتیب بازه‌های زمانی گردشگری در اقلیم آینده در جزیره کیش تغییر خواهد کرد: به‌طوری‌که در شرایط فعلی ماه‌های فوریه و مارس با وضعیت ایده‌آل بهترین زمان‌های گردشگری جزیره هستند حال‌آنکه در چشم‌انداز آینده تنها ماه فوریه شرایط ایده‌آل را نشان می‌دهد از طرف دیگر وضعیت کمی نامطلوب در دوره فعلی شامل 4 ماه ژوئن، جولای، آگوست و سپتامبر می‌گردد که این مهم به‌مرور در آینده تا 8 ماه سال را دربر خواهد گرفت. پرداختن به موضوع تغییر اقلیم در حوضه گردشگری در تدوین برنامه‌های توسعه آتی کشور با محوریت تغییر اقلیم اهمیت پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Projection influences of climate change on tourism development on the southern coast (Kish Island)

نویسندگان [English]

  • Faeze Shoja 1
  • mohsen hamidianpour 2
1 Postdoctoral Researcher, University of Tehran
2 Associate professor in Physical Geography, ,Faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan, zahedan ,Iran
چکیده [English]

Kish Island is one of the important tourist destinations of Iran. So, 7 GCM models were used. After their performance based on the skill score, the best models were selected. Next, the effect of SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios on Kish tourism was investigated based on the tourism climate index and the linear scaling method was used to correct the bias of GCM models. The results showed that the parameters effective in estimating the index will have significant changes in the coming years so that the temperature in the base period will go from 25.27 C to 29.63 C and 30.33 C respectively under the SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios in the perspective of 2069-2050. In addition to the temperature, the precipitation changes are also in the increasing region, the highest increase according to the pessimistic scenario is 62.5% for the period of 2080-2099. In this way, the time periods of tourism in the future climate will change in Kish Island: so in the current conditions February and March are the best times for tourism on the island with ideal conditions, while in the future perspective, only the month of February shows ideal conditions, on the other hand, the situation is slightly unfavorable in The current period includes 4 months of June, July, August, and September, which will eventually cover up to 8 months of the year. Addressing the issue of climate change in the tourism area becomes important in formulating the country's future development plans with a focus on climate change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • CMIP6
  • 7th development plan
  • SSP scenarios
  • Tourism Climate Index