مدل کیفی عوامل موثر بر تبدیل شهرهای یادگیرنده به مقصدهای گردشگری یادگیرنده (مطالعه موردی شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

10.22034/jtd.2023.388177.2750

چکیده

محیطی که مقصدهای گردشگری در آن قرار دارند هر روز پیچیده‌تر می‌شود. بخشی از این پیچیدگی‌ها به دلیل تغییرات فزاینده ای است که در شیوه زندگی و ارزش‌های گردشگران تأثیر گذاشته‌اند. افزایش عدم اطمینان و تغییرات محیطی از جمله مواردی هستند که مقصدها باید برای حفظ مزیت رقابتی خود با آن به مقابله بپردازند که، نوآوری، انعطاف‌پذیری، پاسخگویی و تعریف خلاقانه مجدد از بازار و فرصت‌ها، منابع جدیدی برای کسب مزیت رقابتی محسوب می‌شوند. این تغییرات عمدتاً بر استفاده مؤثرتر از سرمایه مبتنی بر دانش، مهارت و تجربه‌ی بازیگران کلیدی متمرکز است که در ادبیات با عنوان یادگیرندگی شناخته می‌شوند. با توجه به اینکه مفهوم سازمان یادگیرنده در محیط‌های مختلفی مانند شهرها (تحت عنوان شهر یادگیرنده) به‌کاررفته، اما به‌ندرت در گردشگری موردتوجه قرار گرفته است، این پژوهش به دنبال ارائه الگویی جهت توسعه مفهوم مقصد گردشگری یادگیرنده در ایران می‌باشد.لذابا استفاده روش کیفی، تحلیل مضمون و مصاحبه با 14 نفر از خبرگان صنعت گردشگری، الگویی از مقصد گردشگری یادگیرنده متشکل از 3 مفهوم سازمان‌دهنده حکمروایی، هوشمندی و خردورزی و 15 مفهوم پایه ارائه گردید. مدیریت سازگار، برنامه‌ریزی مشارکتی، آینده‌نگری، هماهنگی و مشارکت، تبادل فرهنگی، کارایی و اثربخشی و مسئولیت‌پذیری مفاهیم پایه حکمروایی شناخته شدند. هوش رقابتی، هوش فناورانه، نوآوری و خلاقیت و هوش محیطی به عنوان مفاهیم هوشمندی تعیین شدند و تحقیق و توسعه، تفکر سیستمی، توانمندسازی نیروی انسانی و سرمایه فکری و مدیریت دانش به عنوان مفاهیم پایه خردورزی ارائه شدند. نتایج تحقیق می‌تواند به عنوان الگویی برای مدیران شهری برای توسعه مقصد گردشگری یادگیرنده استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Qualitative Model for Transforming the Learning Cities into Learning Tourism Destinations (Case Study of Yazd)

نویسندگان [English]

  • Morteza Bazrafshan 1
  • Hamid Zargham Boroujeni 2
  • مهدی کروبی 3
1 PhD Student of Tourism, Allameh Tabatabei University
2 Department of Tourism, Management and Accounting Faculty, Allameh Tabatabei Univeristy
3 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Tourism destinations are getting more complex. Increasing uncertainty and environmental changes are among the most important ones that tourism destinations have to deal with to maintain their competitive advantage. Preferably innovation, flexibility, responsiveness, and redefinition of market opportunities can be considered as the new techniques for gaining the advantages. These techniques are focused on the effective use of knowledge, skills, and the experience of key actors, known as learning in the literature. Although the learning (organization) concept is spread in various settings such as cities (learning cities), or universities (learning universities), little research has been done in tourism. Thus, this research aims to provide a model for the development of Learning Tourism Destinations in Yazd. Based on qualitative methods, the researchers did a thematic analysis of the interviews with 14 tourism experts and an Interpretive Structural Model analysis of 12 experts’ questionnaires. The proposed model is composed of four levels in which there is sustainability at the highest level. In the second level of the model, there are futurism, system thinking, and human resource management empowerment. The third level of the model is composed of adaptive management, coordination and participation, cultural exchange, responsibility, innovation and creativity, and environmental intelligence. At the lowest level, there are factors of competitive intelligence, technological intelligence, research and development, intellectual capital, and knowledge management. The results of the research can be used as a model for transforming learning cities into learning tourism destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning organization
  • learning city
  • learning tourism destination
  • Yazd