شناسایی چالش‌های توسعۀ گردشگری پایدار در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکدۀ حقوق و الهیات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان،ایران

10.22034/jtd.2021.273098.2270

چکیده

هدف از پژوهش پیش‌رو شناسایی چالش‌های توسعۀ گردشگری پایدار در استان کرمان است. در این پژوهش، با روش تحلیل مضمون، از طریق مصاحبۀ نیمه‌سازمان‌دهی‌شده با متخصصان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی و مصاحبه‌های منتشرشدۀ مدیران اجرایی در رسانه‌ها، تلاش شده است تا چالش‌های توسعه این صنعت شناسایی شود. نتیجۀ مرحلۀ کدگذاری باز شناسایی 85 چالش توسعۀ گردشگری پایدار استان کرمان است. در مرحلۀ بعد، مفاهیم به‌دست‌آمده از مرحلۀ کدگذاری بار در هشت مضمون دسته‌بندی شده‌‌ است:1. چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، 2. چالش‌های مدیریتی و اداری، 3. چالش‌های ‌حمل‌ونقل و ارتباطات، 4. چالش‌های هتلداری و اقامت، 5. چالش‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی، 6. چالش‌های زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی و تفریحی، 7. چالش‌های آموزش و راهنمای گردشگران، 8. چالش‌های زیست‌محیطی. هریک از مضامین دربرگیرندۀ چالش‌هایی است که با یکدیگر قرابت مفهومی دارند و بعد خاصی از گردشگری پایدار استان کرمان را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Challenges of Sustainable Tourism Development in Kerman Province

نویسنده [English]

  • yahya kamali
Associate Professor of Political Science at Faculty of Law and Theology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

This research aims to identify the challenges of sustainable tourism development in Kerman province. Tourism as a multidimensional phenomenon has been growing steadily and increasingly. Kerman is the largest province of Iran with its diverse climate and attractions and has many advantages in the field of tourism. In this research, using themathic analysis method, through semi-organized interviews with academic experts and private sector activists and interviews of executives reflected in the media, an attempt has been made to identify the challenges of sustainable tourism development. The result of the open coding stage is the identification of 85 challenges for the development of sustainable tourism in Kerman province. In the next step, the concepts are categorized into eight themes. These themes are: 1) Policy and planning challenges 2) Management and administrative challenges 3) Transportation and communication challenges 4) Hotel and accommodation challenges 5) Advertising and information challenges 6) challenges of Infrastructure Welfare and recreational facilities 7) Challenges of education and tourist guidance 8) Environmental challenges. Each of this themes includes challenges that are conceptually related to each other and explain a specific dimension of sustainable tourism in Kerman province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sustainable tourism
  • Development
  • Kerman province
اسماعیل‌زاده، حسن، صرافی، مظفر و توکلی‌نیا، جمیله (1390). تحلیلی بر رویکرد گردشگری در اجتماعات محلی. علوم محیطی، 9(2)، 142-119.
الوانی، سیدمهدی و پیروزبخت، معصومه (1385). فرایند مدیریت جهانگردی. دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ایرانمنش، فرحناز و جهان‌بین، نیما (1395). بررسی نقش و اثرات توسعۀ پایدار در گردشگری شهری. کنفرانس بین‌المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران. https://civilica.com/doc/484381
ایلاقی حسینی، محسن و جهان‌بین، نیما (۱۳۹۵). ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم پایدار مطالعه موردی: ناحیه سرآسیاب-کرمان. مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری، 2(2)، 38-49.
پورشعبان (1397). توسعۀ گردشگری کرمان با دنده سنگین میراثی‌ها و سرعت‌بخش خصوصی. شبکۀ اطلاع‌رسانی راه‌دانا،
تقوایی، مسعود و اکبری، محمود (1387). مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری. تهران: انتشارات پیام علوی.
حیدری چیانه، رحیم (1383). ارزیابی برنامه‌ریزی صنعت توریسم در ایران. رسالۀ دکتری، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.
رنجبر، هادی، حق‌دوست، علی‌اکبر، صلصالی، مهوش، خوشدل، علیرضا، سلیمانی، محمدعلی و بهرامی، نسیم (1391). نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی: راهنمایی برای شروع. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10(3)، 238-250.
سرایی، محمدحسین و شمشیری، مسلم (1392). بررسی وضعیت گردشگری در شهر شیراز در راستای توسعۀ پایدار با استفاده از تکنیک SWOT. جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 24(1)، 69-88.
سعیدی، علی‌اصغر، بهشتی، سیدمحمد و رضوانی، رضا (1391). موانع اساسی سیاست‌گذاری گردشگری از نظر نخبگان. برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، 1(2)، 33-56.
سیاوشی، مهدی (1394). از راه‌اندازی انجمن اکوتوریسم تا مشکلات سد راه توسعۀ گردشگری استان کرمان. خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، https://www.isna.ir/news/94071912486
شرفی، حجت‌اله، جعفری، مرضیه و قاسمی، مسلم (1396). ماهیت سطح‌‌بندی زیرساخت‏های گردشگری روستایی با استفاده از رویکرد رافست (مطالعۀ موردی: دهستان‌های شهرستان کرمان). جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، ۱۵(28)، 101-121.
شماعی، علی و موسی‌وند، جعفر (1390). سطح‌بندی شهرستان‌های استان اصفهان از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از مدل topsis و AHP. مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، 10، 23-40.
صالحی، راضیه (1392). ارزیابی شاخص‌های توسعۀ پایداری گردشگری شهر اصفهان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ برنامه‌ریزی گردشگری، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
صرامی فروشانی، شهرزاد (1397). بررسی عوامل مؤثر بر گردشگری و توسعۀ اقتصادی پایدار. پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، ۱۹، 293-308.
طباطبایی، امیر، حسنی، پرخیده، مرتضوی، حامد و طباطبایی چهر، محبوبه (1392). راهبردهایی برای ارتقای علمی در تحقیقات کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 5(3)، 663-670.
طبیب‌زاده، سیدمهدی (1396). سند گردشگری کرمان تدوین می‌شود. پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران آنلاین). http://otaghiranonline.ir/news/10654
عظیمی‌آملی، جلال و قنبری، پروین (1395). آسیب‌شناسی توسعۀ گردشگری با رویکرد آمایش سرزمین (نمونۀ مورد مطالعه: شهرساحلی سرخرود). فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، ۶(۲)، 183-161.
فرخی، غلامرضا (1398). اشتغال‌زایی برای ۵۵۰ نفر در حوزۀ گردشگری کرمان. ادارۀ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان. https://miras.kr.ir
قاسم‌خانی، امید و فقیهی، الناز (1392). نقد و بررسی توسعۀ گردشگری شهر تهران با رویرد توسعۀ پایدار. اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعۀ پایدار، تهران. https://civilica.com/doc/266685
کرمانی، محمدحسن (1398). بازدید مدیران دفاتری گردشگری کشور از کرمان. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)،
https://www.irna.ir/news/82580844/
کریم‌پور ریحان، مجید و شریف جاهد، شهرزاد (1396). مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ پایدار گردشگری استان کرمان با تأکید بر گردشگری کویر شهداد. جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 7(4)، 7-18.
لی، جان (1387). گردشگری و توسعه در جهان سوم. عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری و معصومه السادات صالحی (مترجمان). تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول.
لومسدن، لس (1380). بازاریابی گردشگری. محمدابراهیم گوهریان (مترجم). دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
موحد، علی و کهزادی، سالار (1389). عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل  SWOT. پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 1(2)، 85-102.
نجف‌پور، شعبان (1386). بررسی سیاست‌گذاری گردشگری در جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه تهران.
نوری، نورالدین (1384). بررسی سیاست‌های دولت در توسعه صنعت گردشگری و ارائه الگوی پایدار در توسعه گردشگری. رسالۀ دکتری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology3(2), 77-101. http/eprints.uwe.ac.uk/112-735.
Commission on Sustainable Development (CSD) (1999). Tourism and sustainable development: a local authority perspective. Seventh Session. 19-30. New York.
Fokiali, P., Xanthakou, Y., Tatlidil, R., Tatlidil, E., & Kaila, M. (2006). Tourism and Sustainable Development Strategies in Rhodes: The awareness of the local societies. Ege Academic Review6(2), 25-46.
Gu, Y., Du, J., Tang, Y., Qiao, X., Bossard, C., & Deng, G. (2013, May). Challenges for sustainable tourism at the J iuzhaigou W orld N atural H eritage site in western C hina. In Natural Resources Forum (Vol. 37, No. 2, pp. 103-112)..
Hakim, L., Soemarno, M., & Hong, S. K. (2012). Challenges for conserving biodiversity and developing sustainable island tourism in North Sulawesi Province, Indonesia. Journal of Ecology and Environment35(2), 61-71.
Inskeep, E. (1991). Tourism planning: An integrated and sustainable development approach. John Wiley & Sons.
Jarvis, N., Weeden, C., & Simcock, N. (2010). The benefits and challenges of sustainable tourism certification: A case study of the Green Tourism Business Scheme in the West of England. Journal of Hospitality and Tourism Management17(1), 83-93.
 McIntosh, R. W., & Goeldner, C. R. (2011). Tourism: principles, practices, philosophies (12th edition). John Wiley & Sons.
Sinclair, D., & Jayawardena, C. (2003). The development of sustainable tourism in the Guianas. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(7), 402-407
Stephenson, M. L., & Ali-Knight, J. (2010). Dubai's tourism industry and its societal impact: social implications and sustainable challenges. Journal of Tourism and Cultural Change8(4), 278-292. Tribe, J. (1997). Corporate strategy for tourism. International Thomson Business Press.
UNWTO (2012). Yearbook of Tourism Statistics. UNWTO publication. Available on: www.unwto.org.