کلیدواژه‌ها = صنعت گردشگری
طراحی مدل کارآفرینی اجتماعی در صنعت گردشگری با تاکید بر کارآفرینی معلولین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1402

10.22034/jtd.2023.388136.2749

احمد منصوری؛ اسماعیل قادری؛ سیدمجتبی محمودزاده؛ مهدی کروبی


ارائهٔ الگوی مدیریت بحران سازمانی در صنعت گردشگری ایران (با تأکید بر مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 51-63

10.22034/jtd.2024.410888.2812

جمیله قاسملوی سلطان آباد؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ میر محمد اسعدی؛ حامد فلاح تفتی


بررسی تأثیر تجربهٔ‌ حسی، عاطفی، رفتاری و ذهنی برنیات رفتاری مشتریان در صنعت گردشگری در شهر تهران

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 59-76

10.22034/jtd.2022.348354.2636

ابراهیم زارع پور نصیرآبادی؛ علیرضا یوزباشی؛ فاطمه اسکندر؛ سعیده نیک پی


ارائهٔ الگوی بهینهٔ زنجیرهٔ ارزش گردشگری استان یزد

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 119-131

10.22034/jtd.2023.385865.2742

علی دلشاد؛ فائزه اسدیان اردکانی


طراحی و اعتبارسنجی مدل بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان یزد)

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 67-85

10.22034/jtd.2022.321714.2543

عبدالمهدی شیرشمسی؛ وحیدرضا میرابی؛ اسماعیل حسن پور؛ محمدحسین رنجبر


استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 219-232

10.22034/jtd.2022.327748.2564

نوید ملایی؛ سید محمود زنجیرچی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ حبیب زارع


طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضۀ خدمات گردشگری (رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها)

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 19-37

10.22034/jtd.2021.276233.2291

حمید زادمهر؛ عالیه کاظمی؛ حامد شکوری گنجوی؛ مهناز حسین زاده؛ سید حسین حسینی


توسعهٔ یک الگوی نوآوری در گردشگری به‌منزلهٔ صنعتی بین‌المللی

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 261-274

10.22034/jtd.2021.299981.2417

امین حبیبی راد؛ فرشته ولی‌پور؛ سعید صفری


تحلیل سیستمی توسعه گردشگری ایران مبتنی بر بازارهای همسایه و ارائه مدل

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-20

10.22034/jtd.2019.198878.1827

سیدجلیل لاجوردی؛ علی رضاییان؛ حمید رضا فرتوک زاده؛ شهاب طلایی شکری


شناسایی شایستگی‌های محوری راهنمایان تور بین‌المللی

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 63-82

10.22034/jtd.2020.199272.1810

صمد رحیمی اقدم؛ حسین رحیمی کلور؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق


گسترش مدل مفهومی مدیریت استعداد از منظر رفتاری در حوزۀ گردشگری با رویکرد کیفی

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 83-96

10.22034/jtd.2019.199604.1807

طاهره شاهی؛ بهزاد فرخ سرشت؛ محمد جواد تقی پوریان؛ حسنعلی آقاجانی


ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری در شهرهای مرزی، رهیافتی جهت وفاداری گردشگران (مورد: شهر بانه)

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 125-138

10.22034/jtd.2020.220811.1974

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ پرویز آقایی؛ مراد دلالت؛ حیدر محمدی


تبیین الگوی توجه بصری در رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری با روش فراترکیب

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 199-214

10.22034/jtd.2020.207879.1872

سجاد فرخی؛ فرشید نمامیان؛ علی اصغری صارم؛ تحفه قبادی


طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در صنعت گردشگری

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-16

10.22034/jtd.2019.201271.1823

یزدان شیرمحمدی؛ محمد امین معاونی


بررسی موانع پذیرش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در دفاتر خدمات مسافرتی شهرستان کرج

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 90-102

10.22034/jtd.2019.183331.1713

فاطمه یاوری گهر؛ سید مجتبی محمودزاده؛ پیمان ایل غمی سراسکانرود


شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سردرگمی خریداران در وب‌سایت‌های گردشگری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 231-249

10.22034/jtd.2018.118523.1335

سمیه صمدی؛ حمیدرضا ایرانی؛ حمیدرضا یزدانی


طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 61-82

10.22034/jtd.2019.136866.1448

امید بهبودی؛ مرتضی رجوعی؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی


تحلیل تاثیرات متقابل صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 74-87

10.22034/jtd.2018.81140

حامد فلاح تفتی؛ سعیده منشادیان؛ ثریا فرازی یزدان آباد