ارائه الگوی بهینه زنجیره ارزش گردشگری استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه یزد

2 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

10.22034/jtd.2023.385865.2742

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، ارائه الگوی بهینه زنجیره ارزش گردشگری استان یزد است، به‎گونه‏ای که امکان بهبود وضعیت فعلی توسعه گردشگری استان یزد را فراهم کند. در این پژوهش با بررسی ادبیات تحقیق 67 عامل کلیدی تاثیرگذار بر زنجیره ارزش گردشگری شناسایی شده است. سپس با استفاده از روش دلفی فازی این عوامل مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق از نظر هدف توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است. به منظور گردآوری داده با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نظرات خبرگان آشنا به حوزه تحقیق استفاده شده است. با توجه به نتایج این پژوهش تعداد 54 عامل مورد تأیید خبرگان تحقیق بودند. همچنین عوامل «اثرات مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی» و «سازمان مدیریت مقصد» نیز اضافه و مورد تایید قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود، سازمان مدیریت مقصد گردشگری استان یزد با تاکید بر نقش آفرینی تمامی ذینفعان توسعه گردشگری استان و با تاکید بر دستیابی به خروجی‏های مطلوب شامل بیشینه‏سازی رضایت گردشگران و اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست‏ محیطی و کمینه ‏سازی اثرات منفی شکل گیرد و از الگوی بهینه ارائه شده به عنوان چارچوب و روشی برای تجزیه و تحلیل فرآیندهای شکل ‏گیری تجربه گردشگری و شناسایی فرصت‌هایی برای افزایش ارزش از طریق اقدامات مثبت یا حذف موانع یا محدودیت‌ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The optimal model of the tourism value chain of Yazd province

نویسندگان [English]

  • Ali Delshad 1
  • Faezeh Asadian Ardakani 2
1 Faculty Member at Yazd University
2 Assistant Professor, Economic, Management and Accounting Department - Tourism Management
چکیده [English]

Creating value in tourism is very important because if the tourism industry creates no value for tourists, there will be no demand. As a result, the providers and suppliers of tourism services and products withdraw from the activity in this area and invest their resources elsewhere. Achieving the desired situation in the tourism industry of Yazd province will be possible if a framework for the evolution and development of tourism activities is designed and implemented in the form of an optimal model of the tourism value chain. The purpose of this study is to present the optimal model of the tourism value chain. Reviewing the research literature showed 67 key factors affecting the tourism value chain. Tourism experts approved 54 ones. Also, positive and negative effects and "destination management organization" were added and confirmed. According to the results, the tourism DMOs must emphasize the role of all the stakeholders of tourism development in the province and achieve the desired outputs, including maximizing the satisfaction of tourists and positive consequences and minimizing the negative impacts. Also, the optimal model must provide a framework and method to analyze the formation processes of the tourism experience and identify opportunities to increase value through positive actions or removing obstacles or restrictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism industry
  • tourism value chain
  • Fuzzy Delphi Approach
  • Yazd province