تبیین الگوی توجه بصری در رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری با روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، گروه مدیریت، همدان، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، گروه مدیریت، کرمانشاه، ایران.

3 دانشگاه بوعلی همدان، گروه مدیریت، همدان، ایران.

10.22034/jtd.2020.207879.1872

چکیده

تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه‌های رفتار مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد. برای همین تحلیل تاثیرهای رفتار مشتری بر استراتژی‌های بازاریابی، گامی فراتر از یک علم است و نوعی هنر به شمار می‌آید. رفتار مشتری شامل فرآیندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد فعالیت‌های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. در ورای هر عمل خرید یک فرآیند مهم تصمیم-گیری نهفته است که باید بررسی شود. این پژوهش از نظر نتیجه، جزء تحقیقات توسعه‌ای قلمداد می‌گردد زیرا به دنبال تبیین الگوی توجه بصری در رفتار خرید تکانشگری مشتریان صنعت گردشگری می‌باشد. از لحاظ هدف انجام، این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است. در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌گردد که ابزار این روش مقالات، کتابها و پایان نامه ها خواهد بود. طبق یافته های پژوهش در روش کدگذاری باز و محتوایی (محوری) بیش از 110 کد باز از منابع تایید شده در گام‌های قبلی استخراج شد. پس از بررسی کدهای باز و دسته بندی آنها، محقق در قالب 8 مفهوم و 19 مقوله فرعی و 21 مقوله اصلی را با استفاده از پارادیم استراوس و کوربین دسته بندی نموده است. مطالب و اطلاعات استخراج شده از فراترکیب در واقع پاسخ سوالات اساسی فراترکیب و پژوهش را ارائه می دهند. سوال اصلی عبارت است از: مولفه ها یا متغیرهای اصلی خرید تکانشگری مبتنی بر توجه بصری گردشگران کدامند؟» این عوامل پس از بررسی و تایید توسط خبرگان شامل عوامل فردگرا، عوامل بازارگرا، عوامل محیط گرا و عوامل باور گرا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Pattern of Visual Attention in Impulsive Purchasing Behavior of Tourism Industry Customers by the metasynthesis Method

نویسندگان [English]

  • SAJAD FAROKHI 1
  • farshid namamian 2
  • ali asgharisarem 3
  • tohfeh ghobadi 1
1 management department, humanity sciences faculty, islamic azad university, hamedan branch, hamedan, iran.
2 Department of Management, Kermanshah Azad University
3 department of management, booali university, hamedan, iran.
چکیده [English]

Marketing science is trying to influence the way customers behave. So analyzing the impact of customer behavior on marketing strategies is a step beyond science and an art. Customer behavior involves a variety of psychological and social processes that exist before and after purchasing and consumption activities. Behind every purchase process lies an important decision-making process that needs to be examined. This research is considered as a developmental research in terms of results because it seeks to explain the pattern of visual attention in impulsive purchasing behavior of tourism industry customers. In terms of purpose, this research is part of applied research. In the present study, the library method is used for data collection, which will be used for articles, books and dissertations. According to the findings of the open source and content coding approach, more than 110 open source codes were extracted from sources verified in previous steps. After examining open source code and categorizing them, the researcher categorized them into 8 concepts, 19 subcategories, and 21 main categories using the Strauss and Corbin paradigm. Extracurricular information and information actually provide answers to the basic questions and research. The key question is: What are the main components or variables of impulsive buying based on tourists' visual attentions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual attention
  • shopping behavior
  • impulsive shopping
  • tourism industry
  • meta synthesis
آشتیانی، پیمان و اکبری، بهزاد (1392). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر خرید ناگهانی لوازم آرایشی». مجلۀ مدیریت بازاریابی، دورۀ 8، شمارۀ 20، ص 1-14.
آقازاده، هاشم، حقیقی، محمد و ابراهیمی، الهام (1390). «بررسی تأثیر ابعاد بصری اطلاعاتی بسته‌بندی بر تصمیم خرید». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، دورۀ 10، شمارۀ 8، ص 111-135.
اصغری، صیاد، تقی‌لو، علی‌اکبر و اصغری سراسکانرود، صالح (1397). «تحلیل و ارزیابی آثار بالقوه زیست‌محیطی اجرای طرح گردشگری در بخش صفائیۀ شهرستان خوی». فصل‌نامۀ علمی-‌پژوهشی گردشگری و توسعه، سال هفتم، شمارۀ اول، ص. 118-134.
اکبری، محسن، نوع پسند اصیل، سیدمحمد و امیری، نازنین (1394). «تأثیر باورهای مصرف‌کنندگان بر رفتار خرید آنی آن‌ها در محیط آنلاین». فصل‌نامۀ تحقیقات بازاریابی نوین، دورۀ 5، شمارۀ 3، ص 21-34.
بخشی‌زاده، علیرضا، کردنائیچ، اسداله، خداداد حسینی، سیدحمید و احمدی، پرویز (1395). «تأثیر ابعادبصری تبلیغات محیطی مجتمع‌های تجاری بر آگاهی از برند، ترجیح برند و وفاداری مشتریان». فصل‌نامۀ تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، شمارۀ چهارم (پیاپی 23)، زمستان، ص 1-23.
توسلی، حمیدرضا و چیت‌ساز، شهرزاد (1395). «بررسی تأثیر نشانه‌های طراحی‌شده و نشانه‌های محیطی فروشگاه بر ارزیابی شناختی و احساسی مصرف‌کنندگان نشانه‌های طراحی‌شده». کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دورۀ 1.
رحیمی‌زاده، حسنا و حدادیان، علیرضا (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر خرید ناگهانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد‌ (‌مطالعۀ موردی فروشگاه زنجیره‌ای پروما)، فصل‌نامۀ تحقیقات بازاریابی نوین، دورۀ 4، شمارۀ 4، ص71-84.
رهنما، علی و رفیعی هادی (1397). «عوامل مؤثر در انتخاب مراکز خرید شهری توسط گردشگران و زائران: مطالعه موردی مشهد». فضای جغرافیایی، دورۀ 18، شمارۀ 63، ص ۱۲۵-۱۴۵.
حیدرزاده، کامبیز و جوان بخت، آرزو (1394). «بررسی تأثیر ادراکات محیط خرید بر هیجانات مصرفی، ارزش درک‌شده و تمایلات رفتاری گردشگران»، فصل‌نامۀ مدیریت بازاریابی، دورۀ 10، شمارۀ 27، ص 1-16.
خاموشی، مریم‌السادات، سلیمانیان، حسین و تقوایی، رضا (1392). «بررسی تأثیر ابعاد بصری و اطلاعاتی بسته‌بندی بر خرید مشتریان (مطالعۀ موردی: فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شهرستان همدان)». اولین کنفرانس بین‌المللی حماسۀ سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسۀ اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)، ص 1-8.
سامانی‌فر، سوسن، افهمی، رضا و هاشمی، سید مسلم (1397). «بررسی دیدگاه گردشگران خارجی نسبت به وضعیت بسته‌بندی صنایع دستی ایران (مطالعۀ موردی: صنایع دستی اصفهان)». معماری و شهرسازی ایران، دورۀ 9، شمارۀ 16، ص 185-194.
سهرابی، روح‌الله، صمدی، عباس و یوسفی‌فرد، ارسلان (1393). «طراحی و آزمون رفتار خرید ناگهانی مشتریان». دو فصل‌نامۀ کاوش‌های مدیریت بازرگانی، سال ششم، شمارۀ 11، ص 147-182.
سقایی، مهدی، جوانبخت قهفرخی، زهره و مافی، عزت‌الله (1391). «تحلیل نقش مراکز خرید در رابطه با گردشگری و زیارت در کلان‌شهرها (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر مشهد)». فصل‌نامۀ مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دورۀ 2، شمارۀ 8، ص 1-25.
شیرازی، ملیکا سادات و قاضی‌زاده، مصطفی (1397). «تأثیر تصویر ذهنی مشتریان از مرکز خرید و تجانس تصویر فردی بر وفاداری و سهم خرید آنان با نقش تعدیلگری محیط (مطالعۀ موردی: مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپراستار در استان تهران)». مطالعات رفتار مصرف‌کننده، دورۀ 5، شمارۀ 1، ص 79-61.
صداقت، نفیسه (1390). «تبلیغات محیطی رسانه‌ای جدید در گرافیک محیطی». فصل‌نامۀ رشد آموزش هنر، شمارۀ 25، دورۀ 3، ص 36-34.
طهماسبی، اصغر و روشنیان، سوران (1395). «ویژگی‌ها و رفتار خرید گردشگران شهر بانه». مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 11، شمارۀ 36، ص 31-59.
عابدی، احمد و شواخی، علیرضا (1389). «مقایسۀ روش‌شناسی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری». فصل‌نامۀ راهبرد، شمارۀ 54، دورۀ 1، ص 153-168.
گیاهی، یاسمن (1389). «نقش جاذبۀ محیط داخلی فروشگاه بر رفتار مشتری و میزان افزایش فروش»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی، ص 1-17.
مهرگان، محمدرضا، ابوبی اردکان، محمد، صادقی آرانی، زهرا، نظری، محسن و روزمند، امید (1395). «شبیه‌سازی رفتار خرید ناگهانی در بازار: رویکرد مدل‌سازی مبتنی بر عامل». نشریۀ مدیریت فردا، شمارۀ 48، ص 1-30.
نجارزاده، محمد، امین بیدختی، علی‌اکبر و مرادنژاد، جمال (1394). «ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایتمندی کلی گردشگران خرید در شهر مرزی شهر بانه». تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال پانزدهم، شمارۀ 36، ص 1-15.
یوسفی‌فرد، ارسلان، سهرابی، روح‌الله و صمدی، عباس (1392). «بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رفتار خرید ناگهانی مشتریان با روش آزمون اندازه‌گیری‌های مکرر و مقایسۀ آن با روش آزمون فریدمن (مطالعۀ موردی: مشتریان فروشگاه زنجیره‌ای رفاه شهر همدان)». دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، ص 1-17.
Beatty, S. E., & Ferrell, M. E. (1998). Impulse Buying: Modeling is precursor. Journal of Retailing, 74 (2), 169-191.
Büttner, O. B., Florack, A., Leder, H., Paul, M. A., Serfas, B. G., & Schulz, A. M. (2014). “Hard to ignore: impulsive buyers show an attentional bias in shopping situations”. Social Psychological and Personality Science, 5(3), 343–351.
Gutek, B. A., Cohen, A. G., & Tsui, A. (2010). “Reactions to perceived sex discrimination”. Human Relations, 49(6), 791-813.
Hubrechts, L., & Koktürk, B. (2012). Effects of visual merchandising on young consumers’ impulse buying behavior. Dissertation. Halmstad University.
Izady. H. (2015). )
Jones, M. A., Reynolds, K. E., Weun, S., & Beatty, S. E. (2003). “The product specific nature of impulse buying tendency”. Journal of Business Research, 56(7), 505–511.
Kalla, S. M., & Arora, A. P. (2011). “Impulse buying: a literature review”. Global Business Review, 12(1), 145–157.
Kacen, J. J., & Lee, J. A. (2002). “The influence of culture on consumerimpulsive buyingbehavior”. Journal of Consumer Psychology, 12(2), 163-176.
Khachatryan, H., Rihn, A., Campbell, B., Yue, C., Hall, C., & Behe, B. (2017). “Visual attention to eco-labels predicts consumer preferences for pollinator friendly plants”. Sustainability, 9(10), 1743.
Khachatryan, H., Rihn, A., Behe, B., Hall, Ch., Campbell, B., Dennis, J., & Yue, Ch. (2018). “Visual attention, buying impulsiveness, and consumer behavior”. Marketing Letters, 29(1), 23-35.
Kongakaradecha, S., & Khemarangsan, A. (2012). “A Pilot Study of Impulse Buying Behaviorin Bangkok, Thailand”. In Proceedings of the 2nd National and International Graduate Study Conference, Bangkok, Thailand (pp. 148-164).
Li, C. (2014). “Study on the performance evaluation of tertiary industry in China”. Studies in Sociology of Science, 5(3), 158-161.
Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). “The new hybrid element of the promotion mix”. Business Horizons, 5(9), 65-73.
Mattila, A. S., & Wirtz, J. (2001). Congruency of Scent and Music as aDriver of In-Store Evaluations and Behavior. Journal of Retailing,77(2), 273-289
Mihic, M., & Kursan, I. (2010). “Assessing the situationalfactors and  impulsive buying behavior: Market segmentation approach”. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 15(2), 47-66.
Moital, M. L. (2007). An Evaluation of the factors influencing the adoption of e-commerce in the purchasing of leisure travel by the residents of Cascais, Portugal. Doctorate Thesis  Bournemouth University.
Nanda, A. (2015). “Analysing multiple dimensions of impulse buying”. MERC Global’s International Journal of Management, 3(3), 105–115.
Park, J. E., Yu, J. & Zhou, J. X. (2010). “Consumer innovativeness and shopping styles”. Journal of Consumer Marketing, 27(5), 437-446.
Pieters, R., Wedel, M., & Batra, R. (2010). “The stopping power of advertising: measures and effects of visual complexity”. Journal of Marketing, 74(5), 48–60.
Piron, F. (1991). “Defining impulse purchasing”. Advances in Consumer Research, 18, 509-514.
Rook, D. W. (1987). “The buying impulse”. Journal of Consumer Research, 14(2), 189-199.
Serfas, B. G., Büttner, O. B., & Florack, A. (2014). “Eyes wide shopped: shopping situations trigger arousal in impulsive buyers”. PLoS One, 9(12), 1–9.
Sharma, P., & Sivakumaran, B. (2003). “Impulse Buying and Variety Seeking: Two Faces ofthe Same Coin? Or Maybe Not!”. In Association for Consumer Research Conference.
Shi, S. W., Wedel, M., & Pieters, F. G. M. (2013). “Information acquisition during online decision making: a model-based exploration using eye-tracking data”. Management Science, 59(5), 1009–1026.
Ståhlberg, M., & Maila, V. (2010). Shopper marketing: how to increase purchase decisions at the point of sale. Philadelphia: Kogan Page Publishers.p.54.
Taylor, C. R., Franke, G. R., & Bang, H. K. (2006). “Use and Effectiveness of Billboards: Perspectives from Selective- Perception Theory and Retail-Gravity Models”. Journal of advertising, 35(4), 21-34. DOI: http://dx.doi.org/10.2753/JOA0091-3367350402.
Verplanken, B., Herabadi, A. G., Perry, J. A., & Silvera, D.H. (2005). “Consumer style and health: the role of impulsive buying in unhealthy eating”. Psychology and Health, 20(4), 429-41.
Wedel, M., & Pieters, R. (2010). “Eye tracking for visual marketing”. Foundations and Trends in Marketing, 1(4), 231–320.
Xu, X-L., & Ren, L-CH. (2010, Novembre). “The influence of Values and Lifestyle on purchasing Behavior of Consumers -A Research in Mobile Phone Market”. In 2010 International Conference on E-Product E-Service and E-Entertainment (pp. 1-4). IEEE.
Yuksel, A. (2007). “Tourist shopping habitat: Effects on emotions, shopping value and behaviours”. Tourism Management, 28 (1), 58-69