دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 25، دی 1399، صفحه 1-305 (زمستان) 
تحلیل سیستمی توسعه گردشگری ایران مبتنی بر بازارهای همسایه و ارائه مدل

صفحه 1-20

10.22034/jtd.2019.198878.1827

سیدجلیل لاجوردی؛ علی رضاییان؛ حمید رضا فرتوک زاده؛ شهاب طلایی شکری


شناسایی شایستگی‌های محوری راهنمایان تور بین‌المللی

صفحه 63-82

10.22034/jtd.2020.199272.1810

صمد رحیمی اقدم؛ حسین رحیمی کلور؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق