دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 9، اسفند 1395، صفحه 1-212 
ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتلاف در کسب‌وکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب

صفحه 1-24

هاشم آقازاده؛ علی حیدری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ علی اصغر شالبافیان