ارزیابی و مدیریت جامع ژئومورفوسایت های کارستیک با استفاده از تلفیق مدل های ارزیابی ژئومورفوسایت ها (مورد: غارچال نخجیر در استان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه خوارزمی

10.22034/jtd.2020.110391

چکیده

رویکرد اصلی دانش ژئومورفوتوریسم رویکردی‌ است توسعه گرا، حفاظتی و علمی در ارزیابی و مدیریت جامع از میراث‌های ژئومورفیک؛ که امروزه با گسترش مطالعات خود زیرشاخه‌های متعددی از قبیل ژئودایورسیتی (تنوع)، ژئوکانسرویشن (حفاظت‌)، ژئواینترپرتیشن (تفسیر) و... را در این شاخه از دانش ژئومورفولوژی پدیدار ساخته است. هدف نوشتار حاضر ارتقای علمی، توسعه ناحیه‌ای و حفاظت از میراث‌های ژئومورفیک در منطقه مورد مطالعه است. از نظر روش شناسی نوشتار حاضر می‌کوشد به کمک بررسی جامع از سیرمطالعات انجام شده از مدل‌ها و روش‌های ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها یعنی تلفیقی از مدل ها و نیز تحلیل تشابهات و تفاوت‌های مدل های ارزیابی، به همراه پیمایش‌های میدانی در دو مرحله از منطقه، با طرح روشی مبتنی بر معیارها و مولفه‌های تاثیرگذار(با امتیاز 0- 10) متناسب با رفتارشناسی غارچال نخجیر، قابلیت‌های این سایت را مبتنی بر سه موضوع کلان 1- دانش‌افزایی ژئومورفولوژی؛ 2- زیرساخت‌‎های گردشگری و 3- دانش مخاطرات و مخاطره شناسی؛ مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج مطالعه بیانگر استعداد بالای ابعاد علمی و دانش ژئومورفولوژی با کسب مجموع امتیاز5/51 (ازحداکثر60) است. در مقابل زیرساخت‌های گردشگری با کسب مجموع امتیاز 5/25(از حداکثر70) و موضوع حفاظت با کسب مجموع امتیاز34 نمره (ازحداکثر100) در حال حاضر مراحل اولیه و ابتدایی چرخه مدیریتی خود را می‎گذراند. این در حالی است که جامعه بومی به ویژه روستاها و شهرهای مجاور(محلات، نراق و...) قادر است با بهره برداری سازمان یافته به کمک رویکردهای علمی، آگاهانه و احداث زیرساخت‌های توسعه پایدار روستاها و شهرهای کوچک این محوطه را به توسعه برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and management karstic geomorphosits by using integrated assessment models geomorphosits (case: Cave Chalnkhjyr in Markazi Province )

نویسندگان [English]

  • Siavash shayan 1
  • حمید عمونیا 1
  • سعید رحیمی هر آبادی 2
1
2
چکیده [English]

The main approach geo morpho tourism knowledge-oriented approach to development, protection and comprehensive management of human scientific and geomorphic assessment, that today the expansion of several sub-studies such as Geodiversity, Geoconservation, Geointerpertion and so on this branch of geomorphology has emerged. The purpose of this article is to promote science, regional development and protection of human geomorphic in the study area. the criteria and factors affecting (with the score 0-10) Cave Chalnkhjyr behavior, capabilities, this site is based on three major themes 1- knowledge acquisition geomorphology; 2- tourism infrastructure and (3) knowledge of hazards and risks; the has been evaluated. The results demonstrated the talent and knowledge of all aspects of geomorphology, with a total score 5/51 ((the maximum 60) is. In contrast, tourism infrastructure with Points 5/25 (the maximum 70) and the issue of protection with total score 34 scores (the scientific, conscious and construction of infrastructure for the sustainable development of villages and small towns in this area to develop it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphosite
  • Sustainability of the environment
  • hazard science
  • Karst areas
  • Cave Chalnkhjyr