نقش دولت در توسعة اقتصاد گردشگری ایران با محوریت اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

صنعت گردشگری، به‌منزلة یکی از مهم‌ترین و سودآورترین صنایع خدماتی جهان، اولویت درآمد اقتصادی کشورهای بسیاری ا‌ست. در سال‌های اخیر، با طرح موضوع «اقتصاد مقاومتی» به‌عنوان رویکرد کلی اقتصاد ایران، تمامی فعالیت‌های دولت به این موضوع معطوف و راهکاری برای رشد و توسعة اقتصاد شد. در این مقاله،  باتوجه‌به اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد و نیز در صنعت گردشگری، درمقام متولی اصلی گردشگری ایران، نقش دولت در توسعة اقتصاد گردشگری با محوریت اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. این پژوهش به‌شیوة کیفی ـ توصیفی انجام شده و محوریت بحث شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است. طی مطالعات انجام شده، مشخص شد صنعت گردشگری با این شاخص‌ها بسیار هم‌راستاست؛ و با مدیریت دولت و هموارسازی فعالیت‌ها می‌توان شاهد رشد صنعت گردشگری و کاهش وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی نفت بود. همچنین، با بهره‌گیری از قابلیت‌های صنعت گردشگری در ایران، می‌توان در مسیر رشد و توسعة اقتصاد متکی بر منابع و ظرفیت‌های داخلی گام برداشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iranian Government in the Development of Tourism Economy with a Focus on Resistive Economy

نویسنده [English]

  • Manouchehr Jahanian
دانشگاه علم و فرهنگ