تحلیلی بر عوامل موثر در ایجاد و توسعه ژئومورفوسایت های پیست اسکی زمستانی (مطالعه موردی : دامنه های کوه سهند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی،دانشگاه تبریز

2 دانشکده جغرافیا و برنامه ربزی، دانشگاه تبریز

10.22034/jtd.2020.110374

چکیده

صنعت توریسم، بسته به هدف گردشگر به انواع مختلفی طبقه بندی شده است که یکی از آنها ژئوتوریسم می باشد. دامنه های کوه سهند به دلیل ویژگی های خاص توپوگرافیکی و شرایط اقلیمی، بافت کوهستانی منحصر به فردی را جهت ایجاد و توسعه ژئومورفوسایت هایی همچون پیست اسکی زمستانی به عنوان نماد ژئوتوریسم زمستانی، دارا می باشد. هدف از این پژوهش،شناسایی و تحلیل تاثیر عوامل ژئومورفولوژیکی جهت پهنه بندی دامنه های مستعد برای ایجاد و توسعه ژئومورفوسایت های پیست اسکی زمستانی در منطقه مورد مطالعه می باشد.در این پژوهشاز 10 شاخص شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب، شکل دامنه، دمای سالانه، بارش سالانه ، پوشش گیاهی،حفاظت، دسترسی و ماندگاری برف استفاده شده است.نقشه های مورد استفاده در این تحقیق پس از ساخته شدن در محیط نرم افزار GISArcتوسط مدلAHPتعیین وزن شده و سپس با استفاده از مدل تاپسیس در نرم افزار GISArcمورد همپوشانی قرار گرفته و در نهایت نقشه نهایی پهنه های مستعد جهت ایجاد و توسعه ژئومورفوسایت های پیست اسکی زمستانی تهیه و استخراج شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دامنه های شمال شرقی و قسمت هایی از دامنه های شرقی جمعا با مساحت حدود 25778 متر مربع، پهنه های بسیار مستعد جهت ایجاد و یا توسعه ژئومورفوسایت های پیست اسکی زمستانی را دارا می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of effective factors in construction and development of winter ski resorts geomorphocites (case study: Sahand Mountain hillsides)

نویسندگان [English]

  • davood mokhtari 1
  • vahid emamikia 2
1 tabriz university-geography & planning
چکیده [English]

Tourism industry has been classified to different types according to the target of tourists which geo-tourism is one of these targets. Sahand Mountain hillsides have unique mountainous texture for construction and development of geomorphocites such winter ski resorts as a symbol of winter tourism due to specific typographic and climatic features. The aim of this research is to analyze the effective factors in construction and development of winter ski resorts geomorphocites in the studied area. In this research of ten indictors of height, slope, slope orientation, hillside shape, annual temperature, annual precipitation, vegetation, protection, availability and stability of snow have been used.andnbsp; The maps were constructed in software Arc GIS and they were weighted by AHP and then enveloped in software Arc GIS using TOPSIS model and final map of the zones vulnerable for construction and development of winter ski resorts geomorphocites were prepared. The results show that northeast hillsides and parts of east hillsides with total area of 25778 m2 have very appropriate zones for construction and development of winter ski resorts geomorphocites

کلیدواژه‌ها [English]

  • geo-tourism
  • geomorphocite
  • ski resort
  • Sahand Mountain