بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعه عشایر قشقایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کارآفرینی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی‌ارشد کارآفرینی دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی ،دانشگاه هنر اصفهان

10.22034/jtd.2020.110376

چکیده

کوچ‌نشینی کهن‌ترین شیوه زیست بشر است که پا برجا بودن آن تا عصر حاضر از بزرگ‌ترین جاذبه‌های این شیوه معیشت است. دیدنی‌های زندگی کوچ‌نشینی می‌تواند جذابیت‌های بسیاری برای گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد و به صنعت گردشگری کشور کمک کند، اما امروزه تغییر نگرش در زندگی کوچ‌نشینی و عشایری، نبود فرصت‌های اقتصادی، مشکلات فرهنگی و زیست‌محیطی، شکست پیوندهای اجتماعی و مشکلات این نوع زندگی از یک ‌طرف و رشد و توسعه کشور از سوی دیگر هر روز عرصه را بر کوچ‌نشینان تنگ‌تر و آنان را برای ادامه این شیوه زیستی دل‌زده می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی پتانسیل‌های کارآفرینی گردشگری قومی انجام ‌شده است تا با شناسایی این پتانسیل‌ها، زمینه‌ای برای بهره‌گیری از آن‌ها برای کارآفرینی و اشتغال‌زایی، درآمدزایی و در نهایت فرصتی برای احیا آداب‌ ورسوم و بهبود وضعیت معیشت مردم عشایر قشقایی از طریق گردشگری قومی فراهم گردد. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و مشاهده انجام ‌شده است. مصاحبه با تعداد یازده نفر از کارآفرینان گردشگری عشایری به روش گلوله برفی انجام پذیرفت. مشاهده نیز از دو تیره عشایری گردشگر پذیر به صورت مشارکتی به عمل آمد. در نهایت نتایج تحلیل‌ها نشان داد که تمام اجزای زندگی عشایری پتانسیلی برای کارآفرینی گردشگری هستند. بر اساس نتایج مصاحبه‌ها گردشگری عشایری موجب اشتغال‌زایی، احیای پوشاک، مهارت‌های تولید سنتی و صنایع‌دستی می‌شود، اما مشاهدات نشان داد که گردشگری عشایری برخلاف انتظار موجب اشتغال‌زایی و کسب درآمد نشده است. همچنین گردشگری عشایری بر احیای پوشاک، صنایع‌دستی و تولیدات بومی تأثیر چندانی نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the entrepreneurial potential of cultural tourism in Iranian Qashqai nomads

نویسندگان [English]

  • Saeed Mirvahedi 1
  • Elham Esfandiari 2
1 Assistant Professor of Entrepreneurship, Allameh Tabataba'i University
2 MSc. Dept. of Entrepreneurship, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Art university of Isfahan
چکیده [English]

Nomads could have a lot of attractions for domestic and foreign tourists and help tourism industry; but these days changes in nomadic life, lack of economic opportunity, cultural and environmental problems, loss of social links in one hand, and in the other hand growth and development of the country, make the condition more difficult for nomads and discourage them to continue this model of life. This present research conducted to investigate the potentials of cultural tourism entrepreneurship of Qashqai nomad’s society of Iran. The research has been done through qualitative approach via interview and observation. The participants of the study were nomad’s tourism entrepreneurs and nomadic elites. In observation phase two tribes of Qashqai nomads were observed directly. The findings show that all of the elements of nomadic life are potentials for tourism entrepreneurship. Base on the interviews, nomadic tourism lead to job creation, increase in income, traditional cloth, food, customs and handicrafts’ revival, but according to observations contrary results were found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Entrepreneurship
  • Cultural Entrepreneurship
  • Tribal Tourism