کلیدواژه‌ها = گردشگری
بخش بندی بازار بر مبنای مزایای مورد انتظار شهروندان مشهد برای انتخاب مقصد گردشگری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 118-134

10.22034/jtd.2020.110398

عاطفه محمدزاده خلیل آبادی؛ احمد شعرباف عیدگاهی؛ یاسر آسمان دره


پهنه بندی اکوتوریسم منطقه صادق آباد بافق، استان یزد

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 65-85

10.22034/jtd.2020.110388

مرضیه حبیبی؛ سید سعید هاشمی


ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 84-106

10.22034/jtd.2020.110381

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور