تأثیر اقدامات بازاریابی رابطه مند آژانس های مسافرتی بر رفتار خرید بسته های ایرانگردی مورد مطالعه:آژانس‏های مسافرتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/jtd.2020.110389

چکیده

گردشگری اساساً فعالیتی اجتماعی، کسب‌وکاری بزرگ و از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی دنیاست که محصولات آن در قالب بسته-های گردشگری به‏صورت ترکیبی از پیش برنا‌مه‌ریزی‌شده‌ و با قیمتی جامع، به فروش می‌رسند. در ایران فروش بسته‌های ایرانگردی و خارجی به عهده آژانس‌های مسافرتی است. لیکن به دلیل وجود تنوع بسیار زیاد بسته‌های گردشگری خارجی و رقابت مقاصد مختلف برای جذب گردشگران، فروش بسته‌های ایرانگردی در بسیاری از شرکت‌های مسافرتی رونق چندانی ندارد. بازاریابی رابطه‌مند به‌عنوان رویکرد نوین بازاریابی، می‌تواند یاری‌رسان مدیران آژانس‌های مسافرتی در افزایش فروش این بسته‌ها شود. این مقاله توصیفی- تحلیلی، با استفاده از پرسشنامه محقق‏ساخته که پایایی (ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب) و روایی (شاخص AVE) آن مورد تأیید قرار گرفت، به بررسی تأثیر اقدامات بازاریابی رابطه‌مند بر رفتار خرید گردشگران در خرید بسته‌های ایرانگردی می-پردازد. برای این منظور داده‌های گردآوری‌شده حاصل از نمونه270 نفری از مشتریان آژانس‌های مسافرتی شهر تهران به عنوان جامعه آماری، با استفاده از نرم‌افزارهای Smart-PLS و SPSS مورد تجزیه‏وتحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the impact of travel agenciesand#39; relationship marketing tactics on buying behavior of Iran touring packages

نویسندگان [English]

  • طهمورث حسنقلی پور یاسوری
  • فاطمه باقری
چکیده [English]

Tourism basically is a social activity, big business any of the most important world's economic sectors that its products are sold in format of pre-planned with inclusive price. Travel agents are responsible for sale of Iran touring and foreign packages in Iran. Because of high variety of foreign packages and competition of destination for attracting of tourists, sale of Iran touring packages don’t thrive. Relationship marketing as a new marketing approach can help to travel agents' managers to sale of these packages. This descriptive-analytical research studies the impact of relationship marketing tactics on buying behavior of Iran touring packages using the self-administered questionnaire which as confirmed its stability (Cronbach's Alpha and composite reliability) and reliability (AVE index). For this, collected data of 270 samples travel agents' customers of Tehran city as statistical society was analyzed by Smart-PLS and SPSS software. As path and significance (t) coefficient results only communication factor doesn't have effect on buying desire of Iran touring packages. Fair price, reward, preferred behavior and customization have a positive effect on their buying. According to conceptual model, buying desire has effect on contact commitment; contact satisfaction on trust, trust on contact commitment and buying desire doesn’t have impact on contact satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Relationship marketing tactics
  • Relationship marketing
  • Iran touring packages
  • Buying behavior