تحلیل جایگاه عناصر زنجیره تأمین صنایع دستی جزیره قشم با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد طبیعت‌گردی (اکوتوریسم)، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

ههدف از انجام پژوهش حاضر بررسی شبکه‌های ارتباطی میان عناصر زنجیره تأمین صنایع دستی جزیره قشم و تحلیل علل عدم توسعه این شبکه با توجه به جایگاه این عناصر در شبکه ارتباطی میان آن‌ها است. بدین‌منظور شش شبکه ارتباطی تولیدکنندگان صنایع دستی- تأمین‌کنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان صنایع دستی- خریداران صنایع دستی، تولیدکنندگان صنایع دستی- خریداران غیربومی صنایع دستی، فروشندگان صنایع دستی- تولیدکنندگان صنایع دستی، فروشندگان صنایع دستی- خریداران صنایع دستی، و فروشندگان صنایع دستی- تولیدکنندگان مصنوعات کشور چین ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل‌ها با استفاده از روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی در نرم‌افزار ویسون و از طریق چهار شاخص مرکزیت درجه درونی، مرکزیت بینابینی، مرکزیت بردار ویژه و جایگاه انجام گرفت. نتایج نشان داد که جایگاه مناسب دلالان و جایگاه نامناسب تولیدکنندگان در شبکه‌های بازاریابی از دلایل عدم توسعه صنایع‌ دستی در جزیرۀ قشم می‌باشد. در نتیجه حذف دلالان می‌تواند باعث بهبود بازاریابی صنایع ‌دستی، کمک به تولیدکنندگان و سود رسانی خوبی برای افراد ذی‌نفع و جلب گردشگران منطقه شود که این در نهایت، افزایش درآمد را در پی خواهد داشت، اما رسیدن به این فرآیند مستلزم تأمین و گسترش شرکت‌های تعاونی تهیه، تولید و توزیع صنایع ‌دستی در مناطق روستایی است. از طرفی نتایج این پژوهش گامی در جهت توسعه کاربرد شاخص‌های موجود در رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی در مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the status for handicrafts’ supply chain participants in Qeshm Island using Social Network Analysis (SNA)

نویسندگان [English]

  • Hannaneh Mohammadi Kangarani 1
  • Mahnaz Hosseinzadeh 2
  • Mohammad Sepahi Parsa 3
1 Institute for Environment and Sustainable Development,Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 M.A. graduated of Eco-tourism, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

This paper aims at investigating the inter-relationship network of handicrafts supply chain participants in Qeshm Island, with respect to the power and status of them in the networks. To this end, six inter-relationship networks, including the inter-relationship network of producers-suppliers, producers-customers, producers-non domestic customers, sellers-producers, sellers-customers, and Chinese producers-sellers of handicrafts in Qeshm Island were depicted and explored.
Analysis of the networks was done using Network Analysis Approach (SNA) in Visone software, by calculating four indices including indegree, betweeness, eigenvector centralities, and status. In total, the results showed the appropriate status of speculators and inappropriate status of producers in the networks, which could be a reason for the underdevelopment of handcrafts in Qeshm Island. Accordingly, eliminating speculators can improve the marketing of handicrafts, help producers, and benefit the stakeholders, which in turns, lead to the increased income; however, such a process requires the establishment and development of cooperatives as for the procurement, production and distribution of handicrafts in rural areas. Besides, the research results could be a step to develop, the way with which Social Network indices could be applied in Supply Chain Management Field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Handicrafts supply chain
  • tourism
  • Network Analysis Approach (SNA)
  • Qeshm Island