تعداد مقالات: 189
176. شناسایی ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حچت وحدتی؛ رضا سبهوند


177. تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران خرید شهرستان بانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

اصغر طهماسبی؛ سوران روشنیان


178. تبیین عوامل موثر بر سطح حمایت ساکنین شهر تبریز از توسعه گردشگری (با تاکید بر ابعاد اجتماعی – فرهنگی )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1396

پرویز محمدزاده؛ حسین پناهی؛ سعیده صمدزاد


179. تحلیل عوامل محرک و بازدارنده گردشگری ورزشی : مورد مطالعه پیست اسکی سهند تبریز و پیام مرند

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-18

خدیجه لطفی یامچی؛ فرزام فرزان؛ محمدرسول خدادادی


181. ارزیابی شاخص های برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: منطقه ساحلی چابهار)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-47

پروانه پرچکانی؛ سید سعید هاشمی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محمدحسین ایمانی خوشخو


186. بررسی عوامل موثر بر وفاداری برند با نقش میانجی هویت پذیری و عشق به برند در هتل های پنج ستاره شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 121-138

ملیحه تقدیر؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی


187. تحلیل جایگاه عناصر زنجیره تأمین صنایع دستی جزیره قشم با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 139-159

حنانه محمدی کنگرانی؛ مهناز حسین زاده؛ محمد سپاهی پارسا


188. تبیین مولفه های برندسازی شهری با تاکید بر صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 160-179

علی شریعت نژاد؛ نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند


189. تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری: نقش میانجی هویت سازمانی و عجین شدن با شغل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 180-200

شهرام خلیل نژاد؛ امیر اصلانی افراشته؛ محمد حسین شجاعی