نشریه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
 
شماره جاری: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 25، زمستان 1399، صفحه 1-305 

1. تحلیل سیستمی توسعه گردشگری ایران مبتنی بر بازارهای همسایه و ارائه مدل

صفحه 1-20

سیدجلیل لاجوردی؛ علی رضاییان؛ حمید رضا فرتوک زاده؛ شهاب طلایی شکری


5. شناسایی شایستگی‌های محوری راهنمایان تور بین‌المللی

صفحه 63-82

صمد رحیمی اقدم؛ حسین رحیمی کلور؛ ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق


6. توسعه مدل مفهومی مدیریت استعداد از منظر عوامل رفتاری در حوزه گردشگری با رویکرد کیفی

صفحه 83-96

طاهره شاهی؛ بهزاد فرخ سرشت؛ محمد جواد تقی پوریان؛ حسنعلی آقاجانی


18. طراحی و تبیین مدل هتلداری سبز سودآور مبتنی بر استراتژی داده بنیاد

صفحه 269-284

زهرا حسینی زاده هرات؛ محمود معین الدین؛ فروغ حیرانی