نشریه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
 
شماره جاری: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1399، صفحه 1-292 

6. ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

صفحه 73-90

حمید قربانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید سعید هاشمی؛ شمس السادات زاهدی


11. ظرفیت ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم ها

صفحه 153-172

عزیزاله جعفری؛ زهرا نادعلی پور؛ زهرا حیدری فر؛ محسن باقری


15. برندسازی مقصد گردشگری با تأکید بر شناسایی ابعاد شخصیت برند مقصد برای استان گیلان

صفحه 219-234

محمدرضا تقی زاده جورشری؛ نرگس دل افروز؛ محمود شبگو منصف؛ سعید باقرسلیمی