نشریه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
 
شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1400، صفحه 1-272 

1. روند جهانی پژوهش در حوزه هم‌آفرینی در گردشگری: یک مرور نظام‌مند

صفحه 1-16

فاطمه محمدی؛ حمید رضا یزدانی؛ مونا جامی پور؛ مرتضی سلطانی


3. تحلیل ادراک ذینفعان از مسئولیت اجتماعی مجتمع‌های گردشگری

صفحه 33-44

نفیسه فضلی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


5. مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان)

صفحه 63-80

عباس صادقی پوریانی؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ علیرضا اسلامبولچی؛ منصور اسماعیل پور؛ علی اصغری صارم


13. نقش گردشگری دانش محور در توسعه جوامع محلی ( مطالعه موردی: ژئوپارک قشم)

صفحه 189-202

علیرضا دربان آستانه؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی؛ مجید اصفهانی؛ علی غلامی


18. شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر پذیرش شهروندی شرکتی در کسب ‌وکارهای گردشگری

صفحه 303-319

حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ مولود جمشیدزاده؛ یاور بابائی