نشریه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه

 ترتیب انتشار:  فصلنامه

 زبان انتشار:  فارسی با خلاصه انگلیسی

نوع داوری:  دو سو کور

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI  به مقالات پذیرفته شده

 

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد (Open Access) می باشد.
 
این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
 
شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1399، صفحه 1-228 

5. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پایگاه اینترنتی جاباما

صفحه 67-78

حسین خنیفر؛ بنفشه خلیلی پور؛ محمد غفاری؛ حمیدرضا یزدانی


8. چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی در ایران

صفحه 113-130

عمران حیدری؛ داود ثمری؛ مرتضی موسی خانی؛ بهار بیشمی