درصد پذیرش 20
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی (روز) 10
زمان پذیرش (روز) 97

نام نشریه: گردشگری و توسعه

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (همراه با چکیدۀ مبسوط انگلیسی)

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 3 ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات  (Open Access)

 

اختصاص شناسه الکترونیکی DOI به مقالات پذیرفته و منتشر شده

 

نویسنده مسئول مقاله می بایست عضو هیات علمی باشد و مقاله توسط ایشان به مجله ارسال گردد. همچنین نویسنده مسئول از ایمیل رسمی (دانشگاهی) برای پیگیری و مکاتبات مقاله خود استفاده کند.

 

مجله گردشگری و توسعه به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از سامانه مشابه یاب سمیم نور استفاده می کند.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 29، زمستان 1400 

1. نگاشت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

10.22034/jtd.2020.236020.2060

مهدی باصولی؛ میر محمد اسعدی؛ یاسمین برومندزاد؛ لیلا اویسی؛ محمد امیر اویسی


3. آسیب شناسی نظام آموزش های کوتاه مدت گردشگری ایران از رویکرد ذی نفعان

10.22034/jtd.2020.237797.2070

جعفر باپیری؛ زاهد شفیعی؛ نسیم محمدیان محمودجیق؛ امین سلطانی هوراند؛ ترانه حاجی احمدی فرمهینی


4. شاخص سازی گردشگری خلاق شهری با رویکرد ایرانی اسلامی (مورد مطالعه شهر اصفهان)

10.22034/jtd.2021.208757.1883

مریم مصاحبی پور فرد؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ رضا مختاری ملک آبادی