داوران

نام داور سمت / سازمان
داور 1
جعفر آهنگران
غلام حیدر ابراهیمبای سلامی دانشگاه تهران
رضا احتشام راثی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آرمان احمدی زاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
ارمان احمدی زاد استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
محمّدرضا اخوان انوری استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علم و فرهنگ
حسن اروجی استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد
فائزه اسدیان اردکانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابدرای دانشگاه یزد؛ گروه مدیریت جهانگردی
میر محمد اسعدی استادیار مدیریت علم و هنر یزد مدیر گروه ارشد مدیریت جهانگردی
فریبا اسفندیاری دانشگاه محقق اردبیلی
صیاد اصغری دانشگاه محقق اردبیلی
سعیدرضا اکبریان عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
علی اکبر امین بیدختی دانشگاه سمنان
حبیب انصاری سامانی گروه آموزشی اقتصاد، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
حسن ایزدی بخش شهرسازی ، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران
سیاوش ایمنی قشلاق گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
مهدی باصولی عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
فاطمه باقری دانشگاه گیلان
امین باقری کراچی دانشگاه فرهنگیان
حامد بخشی عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری مشهد
فرامرز بریمانی گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات وعلوم تنسانی،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران
مهرنوش بسته نگار استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
امید بهبودی عضو هیئت علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران
ناصر بیات مدیر گروه آموزشی جغرافیا دانشکده فرماندهی و ستاد، دانشگاه علوم انتظامی امین
مریم بیاتی خطیبی استاد گروه GIS و RS، عضو هیآت علمی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
پروانه پرچکانی دانشگاه علم و فرهنگ
کیوان پلویی گروه آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
افسانه پورجم
ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه لامه طباطبایی، تهران، ایران
ذبیح الله ترابی
مجتبی جاودان خوارزمی،تهران،ایران
امیر جباری استادیار گروه اقتصاد دانشگاه زنجان
سکینه جعفری دانشگاه سمنان
منوچهر جهانیان دانشکده گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ
توحید حاتمی خانقاهی گروه معماری/ دانشکده فنی و مهندسی/ دانشگاه محقق اردبیلی/ اردبیل/ ایران
فاتح حبیبی دانشگاه کردستان
کیومرث حبیبی استاد دانشگاه کردستان گروه شهرسازی
مهدی حسام دانشگاه گیلان
علی حسنی اقتصاد-دانشگاه علم و فرهنگ
علی حسینی استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
محمد حکاک مدیریت بازرگانی، اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم اقتصادی و اداری
رسول حیدری گروه جغرافیا و اکوتوریسم
علیرضا حیدری
رحیم حیدری چیانه عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمدامین خراسانی
علیرضا دربان آستانه استادیاردانشگاه تهران
علی دلشاد عضو هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه یزد
احمد راه چمنی عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سیدعباس رجایی
محمدرضا رضائی گروه جغرافیا یزد
ناصر رضائی عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری/ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری/ تهران / ایران
داریوش رضاپور عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمدرضا رضوانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد حسین رضوی دانشگاه مازندران
هادی رفیعی دارانی گروه اقتصاد گردشگری پژوهشکده گردشگری سازمان جهاددانشگاهی
مهدی رمضان زاده
فرانک رنجبر متعلق دانشگاه علامه
بهرام رنجبریان استاد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
محمد حسن زال استادیار دانشگاه مازندران
نادر زالی
علی زنگی آبادی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشکده جغرافیاو علوم برنامه ریزی ، دانشگاه اصفهان
احسان ساده گروه مدیریت، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
فرزانه ساسان پور دانشگاه خوارزمی
احمد سام دلیری دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی. اسد آباد. ایران
سهیل سبحان اردکانی گروه محیط زیست/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
حمدالله سجاسی قیداری دانشگاه فردوسی مشهد
سعید سعیدا اردکانی دانشگاه یزد
زهرا سادات سعیده زرآبادی دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نیما سلطانی نژاد دانشگاه تهران
نادر سیدامیری گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علی اصغر شالبافیان عضو هییت علمی دانشگاه سمنان
ابوالفضل شاه آبادی استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
مجید شخصی نیا دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
سعید شفیعا علم و فرهنگ
حبیب شهبازی اقتصاد
طاهره صادقلو
ابوالقاسم صادقی نیارکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدیه صباغ پور
مریم صداقت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
Hossein صیادی استادیار مدیریت صنعتی دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
حمید ضرغام بروجنی گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
محمود ضیائی دانشگاه علامه طباطبایی
منصوره طاهباز دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
سیدفخرالدین طاهرزاده نفت-دکترای مدیریت بازرگانی
نیلوفر عباس پور مدرس مدعو گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی
ناصر عبدی
مژگان عظیمی هاشمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
ناصر علیقلی زاده فیروزجایی
مصطفی عمادزاده استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
جمشید عینالی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان
محمد غفاری دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران بازاریابی، برند، رفتار مصرف کننده
امیر غفوریان شاگردی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران
علی غلامی کارآفرینی
سید مرتضی غیور باغبانی استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا
محمد رضا فتحی عضو هیئت علمی بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
مهدی فدائی استادیار گروه اقتصاد- دانشگاه پیام نور
امین فرجی استادیار مدیر پژوهش های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
فرزام فرزان عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران
مجید فرهادی یونکی گروه مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، شهر تهران، ایران
حامد فلاح تفتی استادیار مدیریت دانشگاه علم و هنر
اسماعیل قادری مدیریت جهانگردی _ دانشکده حسابداری و مدیریت . دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل قادری گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی
زاهد قادری گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی
مهدی کروبی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
سعید کریمی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست - دانشکده محیط زیست - دانشگاه تهران
صادق کریمی استادیار اقلیم شناسی و مدیر گروه جغرافیا، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
معصومه کلاته سیفری دانشگاه مازندران- مدیریت ورزسی
محسن کلانتری دانشگاه زنجان تخصص: جغرافیای جرم
یحیی کمالی سیاستگذاری-باهنر کرمان
یحیی کمالی دانشیار سیاستگذاری عمومی گروه علوم سیاسی دشهید باهنر کرمان
امیر رضا کنجکاو منفرد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
صدیقه کیانی سلمی کاشان
محمد مهدی مجاهدی مؤخر استادیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
شیرین محمدخان
فاطمه محمدزاده لاریجانی دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
مجید محمد شفیعی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بهروز محمدی یگانه گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان
سیدمجتبی محمودزاده دانشگاه علامه طباطبایی
داود مختاری استاد، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
عرفان مرادی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی؛ دانشگاه تربیت مدرس
تیمور مرجانی
رئوف مصطفی‌زاده گروه منابع طبیعی، دانشگده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
مهران مقصودی
فرشته منصوری مؤید مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
سلیمان منصوری محمدآبادی دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی
محسن مهرآرا دانشگاه تهران
نادر مهرگان اقتصاد
سحر موحدی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
سید محمد موسوی دکتری مدیریت گردشگری
سیّد محمّد میرتقیان رودسری دانشجوی دکتری، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
سید حبیب الله میرغفوری مدیریت صنعتی؛ اقتصاد، مدیریت، حسابداری؛ دانشگاه یزد؛ ایران
مهدی نادری نسب گردشگری ورزشی-دانشگاه آزاد قزوین
زهرا نادعلی پور دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
محمد نجارزاده مدیریت گردگشری، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
خدیجه نصرالهی دانشیار اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
امیر هوشنگ نظرپوری مدیریت بازرگانی، اقتصاد، دانشگاه لرستان ، خرم اباد
بهرام نکویی صدری استادیار مدعو دانشگاه علم و فرهنگ
سعید نگهبان دانشیار دانشگاه شیراز
نجمه نیسانی سامانی استادیار گروه سنجش از دور و gis دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
حجت ورمزیاری دانشگاه تهران
مجید یاسوری دانشگاه گیلان