اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 634
تعداد پذیرش 140

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 226
تعداد مشاهده مقاله 44732
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 48422
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
درصد پذیرش 22 %