اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 736
تعداد پذیرش 159

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد مقالات 266
تعداد مشاهده مقاله 79697
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 73720
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
درصد پذیرش 22 %