دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 9، زمستان 1395، صفحه 1-212 
1. ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتلاف در کسب‌وکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب

صفحه 1-24

هاشم آقازاده؛ علی حیدری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ علی اصغر شالبافیان


2. واکاوی کارایی صنعت هتل‌داری استان یزد با استفاده از تحلیل رابطة خاکستری

صفحه 25-40

مرتضی محمودی میمند؛ امیررضا کنجکاو منفرد؛ سعیده کتابی