دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 20، آبان 1398، صفحه 1-105 
آینده‌پژوهی گردشگری مذهبی استان قم با رویکرد سناریونگاری

صفحه 184-205

10.22034/jtd.2019.173426.1660

محمد حسن ملکی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ محمد رضا فتحی؛ مهدی صفاری‌نیا