دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 18، بهار 1398، صفحه 1-249 
3. مقایسه الگوریتم های تناظریابی برای تهیه تور مجازی

صفحه 41-64

عادل زنگانه؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مسعود ورشوساز


5. فرصت های اجتماعی اشتغال زنان در گردشگری

صفحه 82-101

الهام حبیبی؛ محمدصادق مهدوی؛ مصطفی ازکیا


6. تأثیر تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده گردشگران و قوت برند هتل

صفحه 102-119

شهرام خلیل نژاد؛ امید سلیمان‌زاده؛ مرضیه کراقلی


7. تحلیل مسیر از نوآوری بازاریابی تا ارزش ویژه برند در صنعت رستوران

صفحه 120-139

علیرضا امینی؛ پیمان دولتشاه؛ حمیدرضا فتاحی؛ مژگان دانش


13. مدل ترکیبی پیش بینی تقاضای گردشگری داخلی شهر تهران

صفحه 250-275

محمدرضا فرزین؛ امیر افسر؛ علیرضا دبیر؛ ابتهال زندی