کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
شناسایی چالش‌های توسعه گردشگری روستایی با رویکرد نگاشت شناختی فازی (روستاهای هدف گردشگری شهرستان لنده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1401

10.22034/jtd.2022.348334.2632

امین نیکبخت؛ مسلم باقری؛ شهرام فردوسی؛ علی نیکبخت؛ علیرضا قزل