شناسایی و تبیین الگوهای ذهنی موثر در توسعه گردشگری فیلم در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستای کزج، شهرستان خلخال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ایران‌شناسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان.

2 گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، دانشگاه یزد

3 استادیار گروه ایران‌شناسی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

10.22034/jtd.2023.409707.2805

چکیده

فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی نقش مهمی در جذب گردشگران به مقصدهای گردشگری دارند. روستای کزج در شهرستان خلخال، در سال 1397 میزبان فیلم‌برداری بخشی از یک سریال تلویزیونی بوده است. مردم و سایر ذی‌نفعان گردشگری نظرات مختلفی در خصوص تاثیرات این فیلم بر گردشگری روستا دارند. بر همین اساس، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مجموعه عوامل موثر در تاثیرات این فیلم بر گردشگری و ارائه الگوهای فکری و ذهنی مرتبط در این حوزه است. برای این منظور، با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی، داده‌های لازم از 15 نفر از صاحب‌نظران شامل صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستا، دهیار روستا، صاحب لوکیشن فیلمبرداری و برخی از مردمان روستایی آشنا با این فیلم، گردآوری شده و از طریق مدل تحلیلی کیو و تحلیل عاملی اکتشافی، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نهایی نشان می‌دهد که تاثیرات این فیلم در گردشگری روستا اگرچه در زمینه تبلیغ و معرفی روستا تاثیرات اندکی داشته است اما ابعاد تاثیرات بسیار محدود و کوچک و سطح جذابیت فیلم و لوکیشن آن، پایین است. همچنین، الگوهای ذهنی متفاوتی از گردشگری فیلم در روستا وجود دارد، دیدگاه مروجین و ترغیب‌کنندگان برای ادامه ساخت چنین فیلم‌هایی، در مقابل گروه‌هایی که این گونه فیلم‌ها را در روستا، سودمند نمی‌‌دانند، دو یا چند الگوی فکری متفاوت در ارتباط با گردشگری فیلم ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining effective mental patterns in the development of film tourism in rural areas (case study: Kazaj village, Khalkhal County)

نویسندگان [English]

  • mohammad alizadeh 1
  • hassan oroji 2
  • mohammad keshavarz 3
1 Assistant Professor, Department of Iranian Studies, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran.
2 Geography Group - Spatial Planning, yazd university
3 Assistant Professor, Department of Iranian Studies, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Kerman, Iran
چکیده [English]

Movies and TV series play an important role in attracting tourists to tourist destinations. Kazaj village in Khalkhal city hosted the filming of a part of a TV series in 2017. People and other stakeholders of tourism have different opinions about the effects of this film on village tourism. Based on this, the main goal of this research is to identify the set of effective factors in the effects of this film on tourism and to present related intellectual and mental models in this field. For this purpose, using library and field methods, the necessary data were collected from 15 experts, including the owners of ecotourism residences in the village, the villager, the owner of the filming location and some rural people familiar with this film, and through the Q analytical model and exploratory factor analysis was analyzed. The final results show that the effects of this film on village tourism, although it has had few effects in the field of promotion and introduction of the village, but the dimensions of the effects are very limited and small, and the level of attractiveness of the film and its location is low. Also, there are different mental models of film tourism in the village, the point of view of the promoters and encouragers to continue making such films, in contrast to the groups that do not consider such films beneficial in the village. It has created two or more different thought patterns related to film tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • film tourism
  • rural tourism
  • Kazaj village
  • Khalkhal county