کلیدواژه‌ها = گردشگری خلاق
شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برگردشگری خلاق (نمونه موردی:هورامان استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/jtd.2023.357543.2653

سارا سلیمانی؛ صبا کسانی؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین


تحلیل تصویر ذهنی گردشگران با تأکید بر گردشگری خلاق (موردمطالعه: منطقۀ 12 تهران)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 325-343

10.22034/jtd.2022.309566.2476

افسانه فخری پور محمدی؛ علی شماعی؛ طاهر پریزادی؛ فرزانه ساسان پور


مدل ساختاری -‌ تفسیری گردشگری پایدار ماجراجویانه در کویر مرنجاب

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 83-103

10.22034/jtd.2021.300615.2425

ناهید عبدلی؛ محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی


الگوی گردشگری خلاق مبتنی بر رویکرد بازآفرینی فرهنگ‌محور با تأکید بر ایدۀ شهر خلاق

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-52

10.22034/jtd.2021.240128.2087

سعید اردلان؛ کرامت الله زیاری؛ نوید سعیدی رضوانی؛ کیومرث حبیبی


مدل مفهومی گردشگری خلاق

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 81-108

10.22034/jtd.2020.110411

مهرنوش بسته نگار


ارایه مدل امکان سنجی محصولات گردشگری خلاق در چارچوب کارت امتیازی متوازن

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 17-34

10.22034/jtd.2020.110392

علی محمدی؛ معصومه محرر؛ محمد صادق باباخانی فرد