کلیدواژه‌ها = رضایت گردشگر
کیفیت مقصد گردشگری، هویت‌یابی برند مقصد و نیت‌های رفتاری گردشگر: رویکرد روش پژوهش آمیخته

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 25-42

10.22034/jtd.2021.306303.2456

ریحانه السادات بخشایش؛ مجید محمد شفیعی؛ علی کاظمی


طراحی مدل رابطۀ مسئولیت اجتماعی مقصد و قصد بازدید مجدد در استان گیلان با روش پژوهش ترکیبی

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 115-129

10.22034/jtd.2021.277197.2299

فرشته قویدل؛ علی قلی پورسلیمانی؛ سید محمود شبگو منصف؛ علیرضا فرخ بخت فومنی


عوامل مؤثر در مدیریت امنیت در اقامتگاه‌های بوم‌گردی

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 321-332

10.22034/jtd.2021.285499.2341

حمید هاشمی؛ محمود ضیائی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمود جمعه پور