نویسنده = محمدرضا رضوانی
عوامل مؤثر بر اثرات بازاریابی سبز بر ضرورت توسعه اکوتوریسم با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22034/jtd.2023.398072.2771

محمد سیادتان؛ محمدرضا رضوانی؛ مهدیه زحمت‌کش سردوراهی؛ نسترن فتوحی؛ فاطمه محمدپور شیرازی


تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران با استفاده از تحلیل محتوا

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 219-230

10.22034/jtd.2022.212121.1912

مهدیه صباغ پور آذریان؛ محمدرضا رضوانی؛ وجه الله قربانی زاده


طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 333-350

10.22034/jtd.2021.284628.2334

سید حسن حسینی ساجدی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ احسان بابایی


ارزیابی و رتبه‏‌بندی استان‏‌های کشور برای گردشگری پرندگان در مقصدهای تالابی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 313-335

10.22034/jtd.2021.230102.2123

سمیه کاظمی گوران آباد؛ محمدرضا رضوانی؛ علیرضا دربان آستانه


مرور نظامند و فراتحلیل کیفی فرایندهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 149-170

10.22034/jtd.2018.69466

علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی