طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS ، گروه سنجش از دور و GIS ، دانشگاه خوارزمی؛

2 استاد جغرافیای انسانی، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران؛

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تهران؛

10.22034/jtd.2021.284628.2334

چکیده

گردشگری فعالیتی پیچیده است و توسعۀ آن وابسته به عوامل متعددی نظیر وجود جاذبه-های گردشگری، خدمات و تسهیلات گردشگری، و... است. شهر تهران به سبب برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوان یکی از مهم‌ترین مناطق مستعد ایران در حوزه گردشگری می‌باشد، اما با مشکل کمبود اطلاعات مکانی در این مورد مواجه است. طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی گردشگری شهر تهران می‌تواند زمینه لازم را برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، به‌روز رسانی، تحلیل و پردازش اطلاعات مکانی مربوط به گردشگری شهر تهران فراهم سازد. اطلاعات مکانی مربوط به گردشگری می‌تواند با استفاده از ابزارهایی از قبیل GPS ، GIS و RS جمع‌آوری، پردازش، سازماندهی و ذخیره شوند. براساس نتایج مرحله شناخت، انواع داده ها با فرمت های مختلف دسته بندی و مدل مفهومی پایگاه داده مکانی تدوین گردید. سپس جداول اطلاعات توصیفی و همچنین فیلد مکانی هر عارضه در پایگاه داده PostgreSQL بواسطه افزونه PostGIS ایجاد و تکمیل گردید، لذا موقعیت مکانی هر عارضه بر روی نقشه (پنل ژئومتری پایگاه داده) قابل نمایش بوده و با انتخاب عارضه بر روی نقشه اطلاعات توصیفی آن نیز نمایش داده می شود. پایگاه داده طراحی شده امکان مدیریت دسترسی‌ها، کنترل داده‌ها، بکاپ‌گیری، استفاده‌ی همزمان چندین کاربر از پایگاه داده، حفظ یکپارچگی سیستم و در نهایت امکان طراحی و پیاده سازی سامانه WebGIS و ارتباط دو سویه آن با کاربر را فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and implementation of spatial and descriptive tourism database of Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Hassan Hosseini Sajedi 1
  • Mohammad Reza Rezvani 2
  • Hossein Mansourian 3
  • Ehsan Babaei 1
1 M.A, Kharazmi University;
2 Professor, University of Tehran;
3 Assistant Professor, University of Tehran;
چکیده [English]

Tourism is a complex activity and its development depends on several factors such as the existence of tourist attractions, tourism services and facilities, and so on. The city of Tehran is one of the most important potential areas of Iran in the field of tourism due to its many natural and historical attractions, but it is facing the problem of lack of spatial information in this regard. Designing and creating a spatial tourism database in Tehran can provide the necessary basis for collecting, storing, updating, analyzing and processing spatial information related to tourism in Tehran. Spatial information related to tourism can be collected, processed, organized and stored using tools such as GPS, GIS and RS. Based on the results of the cognition stage, data types were categorized in different formats and a conceptual model of a spatial database was developed. Then the descriptive information tables as well as the location field of each feature in PostgreSQL database were created and completed by PostGIS plugin, so the location of each feature can be displayed on the map (database geometry panel) and by selecting the feature on the map its descriptive information. is shown. The designed database allows access management, data control, backup, multiple users to use the database simultaneously, maintaining system integrity and finally the possibility of designing and implementing WebGIS system and its two-way communication with the user.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • GIS
  • PostGIS
  • WebGIS