طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران .

2 استاد جغرافیای انسانی، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

10.22034/jtd.2021.284628.2334

چکیده

گردشگری فعالیتی پیچیده است و توسعۀ آن به عوامل متعددی همچون وجود جاذبه‏های گردشگری و خدمات و تسهیلات گردشگری وابسته است. شهر تهران، به‌سبب داشتن جاذبه‏های طبیعی و تاریخی فراوان، از مهم‏ترین مناطق مستعد ایران در حوزۀ گردشگری است، اما با مشکل کمبود اطلاعات مکانی در این خصوص روبه‌رو است. طراحی و ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی گردشگری زمینۀ لازم را برای جمع‏آوری، ذخیره‏سازی، به‏روزرسانی و تحلیل و پردازش اطلاعات مکانی مربوط به گردشگری شهر تهران فراهم خواهد ساخت. اطلاعات مکانی مربوط به گردشگری را می‌شود با ابزارهایی چون جی‌پی‌اس (GPS)، جی‌آی‌اس (GIS) و آر‌اس (RS) جمع‏آوری، پردازش، سازمان‌دهی و ذخیره کرد. در این پژوهش، بر اساس نتایج مرحلۀ شناخت، انواع داده‌ها با قالب‌های گوناگون دسته‌بندی و مدل مفهومی پایگاه دادۀ مکانی تدوین شد. سپس، جداول اطلاعات توصیفی و همچنین پهنۀ مکانی هر عارضه در پایگاه دادۀ پستگرس‌کیوال (PostgreSQL) به‌واسطۀ افزونۀ پست‌جی‌آی‌اس (PostGIS) ایجاد و تکمیل شد. بنابراین، موقعیت مکانی هر عارضه بر روی نقشه (پنل ژئومتری پایگاه داده) قابل نمایش است و با انتخاب عارضه بر روی نقشه اطلاعات توصیفی آن نیز نمایش داده می‌شود. پایگاه دادۀ طراحی‌شده امکان مدیریت دسترسی‌ها، کنترل داده‌ها، پشتیبان‌گیری، استفادۀ هم‌زمان چندین کاربر از پایگاه داده، حفظ یکپارچگی سامانه و در نهایت امکان طراحی و پیاده‌سازی سامانۀ وب‌جی‌آی‌اس (WebGIS) و ارتباط دوسویۀ آن با کاربر را فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and implementation of spatial and descriptive tourism database of Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Hassan Hosseini Sajedi 1
  • Mohammad Reza Rezvani 2
  • Hossein Mansourian 3
  • Ehsan Babaei 1
1 Master of RS & GIS, Department RS & GIS, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Professor of Human Geography, Department of Human Geography, Tehran University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Geography and Urban planning, Department of Human Geography, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Tourism is a complex activity and its development depends on several factors such as the existence of tourist attractions, tourism services and facilities, and so on. The city of Tehran is one of the most important potential areas of Iran in the field of tourism due to its many natural and historical attractions, but it is facing the problem of lack of spatial information in this regard. Designing and creating a spatial tourism database in Tehran can provide the necessary basis for collecting, storing, updating, analyzing and processing spatial information related to tourism in Tehran. Spatial information related to tourism can be collected, processed, organized and stored using tools such as GPS, GIS and RS. Based on the results of the cognition stage, data types were categorized in different formats and a conceptual model of a spatial database was developed. Then the descriptive information tables as well as the location field of each feature in PostgreSQL database were created and completed by PostGIS plugin, so the location of each feature can be displayed on the map (database geometry panel) and by selecting the feature on the map its descriptive information. is shown. The designed database allows access management, data control, backup, multiple users to use the database simultaneously, maintaining system integrity and finally the possibility of designing and implementing WebGIS system and its two-way communication with the user

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • GIS
  • PostGIS
  • WebGIS
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (1398). جایگاه صنعت گردشگری در ایران با بررسی الگوی امارات، ترکیه و گرجستان؛ http://otaghiranonline.ir/news/29167
سجادیان، ناهید، شجاعیان، علی و عبادی، حسین (1393). اطلاع‏رسانی از طریق Web GIS و کاربرد در مدیریت گردشگری.‏ جغرافیا و برنامه‌‏ریزی شهری چشم‌‏انداز زاگرس، 6(20)، 116-93.
صیدایی، سیداسکندر و حسینی، سیده‌سمیه (1396). ارزیابی، ظرفیت‌‏سنجی و پهنه‏‌بندی مناطق مستعد گردشگری با استفاده از سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (مطالعۀ موردی: استان اصفهان). پژوهش‌‏های جغرافیای انسانی، 49(1)، 81-94.
مهرعلی‏زاده، یدالله (1396). گردشگری و آموزش عالی ایران: تعامل یا تقابل. فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 5(3)، 39-52.
Akukwe, T. I., & Odum, C. J. (2014). Designing and Developing a GIS Database for Tourism in Nigeria: The Case of Anambra State. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(10), 109-120.
 Crhristou, E., Avdimiotis, S. (2004). GIS applications in tourism planning: A tool for sustainable development involving local communities. Journal of Environmental Protection & Ecology, 5, (2). http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4609.
Fajuyigbe, O., Balogun, V. F., & Obembe, O. M. (2007). Web-Based Geographical Information System (GIS) for Tourism in Oyo State, Nigeria. Information Technology Journal, 6(5), 613-622.
Jovanović, V. (2016). The application of GIS and its components in tourism. Yugoslav Journal of Operations Research, 18(2).
Nair, S. S., & Katiyar, S. K. (2011). Web enabled open source GIS based tourist information system for Bhopal City. International Journal of Engineering Science and Technology, 1(3), 1457-1466.
 Teslya, N. (2014, April). Web mapping service for mobile tourist guide. In Proceedings of 15th Conference of Open Innovations Association FRUCT (pp. 135-143). IEEE..
UNWTO (2017). Sustained growth in international tourism despite challenges. http:// www2.unwto.org/press-release/2017-01-17/sustained-growth-internationaltourismdespite- challenges.