کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 42
1. ارایه الگوی بازاریابی گردشگری در تهران با رویکرد پژوهش آمیخته و اعتباریابی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1399

10.22034/jtd.2020.224218.2033

عباس اسدی؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش؛ منصوره علیقلی


2. طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22034/jtd.2021.284628.2334

سید حسن حسینی ساجدی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ احسان بابایی


3. نقش تبلیغات رسانه‌های نوین بصری در توسعه گردشگری باغ‌های قاجاری شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22034/jtd.2021.266557.2230

اشکان رحمانی؛ ملیحه کریمی؛ سید محمد خلیل اثنی اعشری


4. مدل تجاری‌سازی سایت‌های تاریخی- طبیعی (موردمطالعه: سایت بیستون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22034/jtd.2021.233092.2046

یوسف محمدی فر؛ هانیه پرویزی؛ سهراب دل انگیزان


6. طراحی چارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 251-276

10.22034/jtd.2020.238477.2074

ندا زرندیان؛ محمدرضا فرزین؛ علی اصغر شالبافیان؛ اکبر پورفرج؛ سید مجتبی محمودزاده


7. روند جهانی پژوهش در حوزه هم‌آفرینی در گردشگری: یک مرور نظام‌مند

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-16

10.22034/jtd.2020.224282.1999

فاطمه محمدی؛ حمید رضا یزدانی؛ مونا جامی پور؛ مرتضی سلطانی


8. ساخت و اعتباریابی مقیاس وفاداری به مقصد گردشگری

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 159-172

10.22034/jtd.2020.207179.1866

سیّد محمّد میرتقیان رودسری


10. شناسایی‌عوامل‌تأثیر‌‌گذارِ‌‌ شبکه‌های‌اجتماعی بر‌‌ برندینگ‌گردشگری‌ایر‌ان

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 337-362

10.22034/jtd.2021.272880.2269

طیبه امیرمستوفیان؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ هادی خانیکی


13. ظرفیت ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم ها

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 153-172

10.22034/jtd.2020.216474.1944

عزیزاله جعفری؛ زهرا نادعلی پور؛ زهرا حیدری فر؛ محسن باقری


15. مدل‌سازی فازی توسعه گردشگری در استان لرستان با رویکرد آمیخته

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 183-196

10.22034/jtd.2019.178868.1699

محمد حکاک؛ مریم احمدی فرد؛ آرش حبیبی


17. طراحی مدل توسعه بوم گردی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-46

10.22034/jtd.2019.188908.1758

حشمت مرادی؛ علیرضا پورسعید؛ مرجان واحدی؛ محمد باقر آرایش


18. چارچوب مفهومی هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری با رویکرد فراترکیب

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 188-213

10.22034/jtd.2020.207941.1873

محمود ضیائی؛ علی دلشاد؛ محمدتقی تقوی فرد؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین


19. روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 59-81

10.22034/jtd.2019.177235.1682

نیما سلطانی نژاد؛ حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ حمیدرضا یزدانی


21. اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری سلامت ایران در افق 1414 با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-29

10.22034/jtd.2019.173793.1663

کیوان پلویی؛ صفر فضلی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ روح الله بیات؛ اسماعیل قادری


23. ارائه چارچوبی برای شناسایی و تجاری‌سازی فرصت‌های کارآفرینی در صنعت گردشگری تندرستی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-22

10.22034/jtd.2019.129875.1401

نادر سیدامیری؛ زهرا رحمانی؛ طهمورث حسنقلی‌پور


25. مقایسه الگوریتم های تناظریابی برای تهیه تور مجازی

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-64

10.22034/jtd.2018.143726.1484

عادل زنگانه؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مسعود ورشوساز