کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 55
1. طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1400

10.22034/jtd.2021.284628.2334

سید حسن حسینی ساجدی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ احسان بابایی


2. نقش تبلیغات رسانه‌های نوین بصری در توسعه گردشگری باغ‌های قاجاری شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22034/jtd.2021.266557.2230

اشکان رحمانی؛ ملیحه کریمی؛ سید محمد خلیل اثنی اعشری


3. پدیده عشق به مقصد: بررسی سیستماتیک ادبیات و مسیرهای پژوهشی آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.302790.2441

عباس فلاح نژاد؛ محمدعلی عبدالوند؛ کامبیز حیدرزاده؛ محسن خون سیاوش


5. بررسی اثر ازدحام در اقتصاد گردشگری شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.289543.2363

جواد براتی


6. عوامل بازدارنده توسعه طبیعت‏ گردی در آبشار آب سفید الیگودرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.300555.2422

مهدی رحیمیان؛ مهدی سرلک؛ سعید غلامرضایی


7. پیشایندها و پیامدهای شیفتگی گردشگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.302744.2439

ساغر فرهنگی طاهری؛ صمد عالی؛ مرتضی محمودزاده؛ حسین بیورانی


8. ارائة الگوی موانع اقتصادی توسعة گردشگری ورزشی ایران با رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22034/jtd.2021.290100.2368

مهدی ذوالقدر؛ علی محمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی؛ جمشید همتی


9. واکاوی و تحلیل شبکه مضامین حوزه ‏های دانشی مدیریت پروژه ‏های گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

10.22034/jtd.2021.309375.2479

هومان تامپی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سیدمجتبی محمودزاده


10. چارچوب توسعة گردشگری شهری با رویکرد برندسازی شهر سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.22034/jtd.2022.314543.2506

مارال حسامی نقشبندی؛ فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی دهرشید؛ کسری کتاب اللهی


11. توسعه مقصد گردشگری با تاکید بر شناسایی ابعاد اعتماد گردشگران با رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22034/jtd.2021.299430.2413

سمیه اسماعیل زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلیپور؛ نصرالله مولایی هشجین


12. تاثیر منطقه آزاد انزلی بر گردشگری در استان گیلان: روش کنترل ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/jtd.2021.279484.2311

حسن دلیری


13. نقش اصالت اقامتگاه‌های بوم‌گردی در توسعه اقتصاد فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22034/jtd.2021.273365.2275

ریحانه شاه‌ولی؛ سوسن باستانی


14. مدل تجاری‌سازی سایت‌های تاریخی- طبیعی (موردمطالعه: سایت بیستون)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401

10.22034/jtd.2021.233092.2046

هانیه پرویزی؛ یوسف محمدی فر؛ سهراب دل انگیزان


16. عوامل تعیین‌کنندة موفقیت بازاریابی کششی در گردشگری غذا رهیافت فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 201-227

10.22034/jtd.2020.250202.2136

محمد غفاری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ وحید حیدرپوردعویسرائی؛ مهدی فرمانی


17. پیامدهای مشارکت مشتری به‌منظور خلق محصولات جدید در صنعت گردشگری

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 229-245

10.22034/jtd.2020.216347.1943

آرمان احمدی زاد؛ پرویز کفچه؛ احسان رستمی


19. طراحی چارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی در گردشگری برمبنای فراترکیب مطالعات پیشین

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 251-276

10.22034/jtd.2020.238477.2074

ندا زرندیان؛ محمدرضا فرزین؛ علی اصغر شالبافیان؛ اکبر پورفرج؛ سید مجتبی محمودزاده


20. مرور نظام‌مند روند جهانی پژوهش در حوزۀ هم‏آفرینی در گردشگری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-16

10.22034/jtd.2020.224282.1999

فاطمه محمدی؛ حمید رضا یزدانی؛ مونا جامی پور؛ مرتضی سلطانی


21. ساخت و اعتباریابی مقیاس وفاداری به مقصد گردشگری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 159-172

10.22034/jtd.2020.207179.1866

سیّد محمّد میرتقیان رودسری


23. شناسایی‌عوامل‌تأثیر‌‌گذارِ‌‌ شبکه‌های‌اجتماعی بر‌‌ برندینگ‌گردشگری‌ایر‌ان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 337-362

10.22034/jtd.2021.272880.2269

طیبه امیرمستوفیان؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ هادی خانیکی