کلیدواژه‌ها = گردشگری پایدار
مدل ساختاری -‌ تفسیری گردشگری پایدار ماجراجویانه در کویر مرنجاب

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 83-103

10.22034/jtd.2021.300615.2425

ناهید عبدلی؛ محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی


عوامل بازدارندۀ توسعۀ طبیعت‏‌گردی در آبشار آب سفید الیگودرز

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 245-260

10.22034/jtd.2021.300555.2422

مهدی سرلک؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی


ترسیم نقشۀ دانش گردشگری پایدار ـ مسئولانه: تحلیل شبکۀ همکاری و هم‏‌تألیفی با رویکرد علم‏‌سنجی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 159-176

10.22034/jtd.2021.263140.2216

سحر سادات محمدی؛ عباس عباسی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ کاظم عسکری فر


شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر پذیرش شهروندی شرکتی در کسب ‌وکارهای گردشگری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 303-319

10.22034/jtd.2020.205716.1856

حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ مولود جمشیدزاده؛ یاور بابائی


اثر مسئولیت اجتماعی بر پشتیبانی از گردشگری پایدار در شهر سرعین

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 169-184

10.22034/jtd.2020.177473.1684

حمید ضرغام بروجنی؛ یاور بابائی؛ نرگس شیخ حسنی


تأثیرات زیست‌پذیری خیابان در پایداری گردشگری شهری مطالعۀ موردی خیابان ولیعصر

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 61-73

10.22034/jtd.2019.193781.1780

محمدرضا اکبری؛ مظفر صرافی؛ محمدتقی رضویان؛ محمدحسن طالبیان