عوامل بازدارنده توسعه طبیعت‏ گردی در آبشار آب سفید الیگودرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 دانش‏آموخته ‏ی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

10.22034/jtd.2021.300555.2422

چکیده

توسعه طبیعت‏گردی، صرفاً به‏دلیل وجود زیبایی و جذابیت مناطق اکوتوریستی رخ نخواهد داد. این امر پس از قابلیت طبیعی هر منطقه، نیازمند پیدایش و وجود عوامل مختلفی چون زیرساخت‏های رفاهی، راه دسترسی، امنیت گردشگران، بازاریابی و تبلیغات و مواردی از این قبیل است. به‌طوری‌که ممکن است نبود و یا حتی کمبود برخی از این موارد به‌عنوان عوامل بازدارنده توسعه طبیعت‏گردی در هر منطقه اکوتوریستی بشمار آید. پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل بازدارنده توسعه طبیعت‏گردی در آبشار آب سفید الیگودرز انجام شد. برای شناسایی عوامل بازدارنده، 20 مصاحبه نیمه‏ساختاریافته با صاحب‏نظران استانی انجام شد. تحلیل داده‏های گردآوری‌شده از مصاحبه‏ها، منجر به شناسایی 34 مفهوم، در قالب 6 دسته کلان موانع شد. سپس از روش دلفی- فازی دومرحله‌ای برای دستیابی به توافق گروهی بین صاحب‏نظران و رتبه‏بندی عوامل بازدارنده استفاده شد. طبق نتایج، عوامل بازدارنده توسعه طبیعت‏گردی در آبشار آب سفید الیگودرز به ترتیب عبارت بودند از: موانع فرهنگی و اجتماعی با میانگین (829/0)، معرفی ضعیف منطقه با میانگین کل فازی‏زدایی (811/0)، موانع سرمایه‏گذاری و برنامه‏ریزی مالی با میانگین کل فازی‏زدایی (803/0)، موانع زیربنایی و زیرساختی با میانگین کل فازی‏زدایی (779/0)، موانع امنیتی با میانگین کل فازی‏زدایی (767/0) و مشکلات دسترسی و اطلاعاتی با میانگین کل فازی‏زدایی (648/0). از این رو پیشنهاد کلی این تحقیق، برنامه‏ریزی دقیق، جذب حمایت‏های مالی و تلاش سازمان‌های تصمیم‏گیرنده‏ی مدیریت طبیعت‏گردی شهرستان الیگودرز و استان لرستان برای رفع و کاهش موانع یادشده از طریق پیشنهادهای اجرایی ارائه‌شده در این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to the development of ecotourism in Aligudarz Absefid waterfall

نویسندگان [English]

  • Mehdi Rahimian 1
  • Mehdi Sarlak 2
  • Saeed Gholamrezai 1
1 Associate Professor of Agricultural Economic and Rural Development Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University., khoramabbad, Iran,.
2 Graduate Masters of Rural Development Associate Professor of Agricultural Economic and Rural Development Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University., khoramabbad, Iran,.
چکیده [English]

The development of ecotourism will not happen simply because of the beauty and attractiveness of ecotourism areas. In addition to the natural potential of each region, the development of ecotourism requires the existence of various factors such as welfare infrastructure, access roads, tourist security, marketing and advertising, and the like. So that the absence or even shortage of some of these cases can be considered as factors hindering the development of ecotourism in any ecotourism area. The purpose of this study was to identify the barriers to the development of ecotourism in Aligudarz Absefid waterfalls. Twenty semi-structured interviews were conducted with provincial experts to identify the deterrents. Analysis of data collected from interviews led to the identification of 34 concepts in 6 major categories of barriers. Then, a two-stage Delphi-fuzzy technique was used to reach a group agreement between the experts and to rank the inhibitory factors. According to the results, barriers the development of ecotourism in Aligudarz Absefid waterfall are respectively: cultural and social barriers with an average (0.828), poor introduction of the region (0.810), investment barriers and financial planning (0.803), infrastructural barriers (0.778), security barriers (0.775) and access and information problems (0.648). Therefore, the general proposal of this research is comprehensive planning, attracting financial support, and the efforts of nature tourism management decision-making organizations in Aligudarz city and Lorestan province to eliminate and reduce the mentioned obstacles through the executive proposals presented in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sustainable Tourism
  • Fuzzy Delphi Technique
  • Lorestan Province