عوامل بازدارندۀ توسعۀ طبیعت‏‌گردی در آبشار آب سفید الیگودرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش ‏آموختۀ کارشناسی ارشد توسعۀ روستایی، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعۀ روستایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعۀ روستایی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

10.22034/jtd.2021.300555.2422

چکیده

توسعۀ طبیعت‏‌گردی صرفاً به‏‌دلیل وجود زیبایی و جذابیت مناطق اکوتوریستی رخ نخواهد داد. این امر پس از قابلیت طبیعی هر منطقه، نیازمند پیدایش و وجود عوامل گوناگونی مانند زیرساخت‌‏های رفاهی، راه دسترسی، امنیت گردشگران، بازاریابی و تبلیغات و مواردی از این قبیل است؛ به‌طوری‌که ممکن است نبود یا حتی کمبود برخی از این موارد به‌منزلۀ عوامل بازدارندۀ توسعۀ طبیعت‏‌گردی در هر منطقه اکوتوریستی به‌شمار آید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارندۀ توسعۀ طبیعت‏‌گردی در آبشار آب سفید الیگودرز انجام شد. برای شناسایی عوامل بازدارنده، بیست مصاحبۀ نیمه‌‏ساختاریافته با صاحب‌‏نظران استانی انجام شد. تحلیل داده‏‌های گردآوری‌شده از مصاحبه‏‌ها، به شناسایی 34 مفهوم، در قالب 6 دستۀ کلان موانع منجر شد. سپس از روش دلفی ـ فازی دومرحله‌ای برای دستیابی به توافق گروهی بین صاحب‏‌نظران و رتبه‌‏بندی عوامل بازدارنده استفاده شد. طبق نتایج، عوامل بازدارندۀ توسعۀ طبیعت‏‌گردی در آبشار آب سفید الیگودرز به‌ترتیب عبارت بودند از: موانع فرهنگی و اجتماعی با میانگین 829/0، معرفی ضعیف منطقه با میانگین کل فازی‏زدایی 811/0، موانع سرمایه‏‌گذاری و برنامه‏‌ریزی مالی با میانگین کل فازی‏‌زدایی 803/0، موانع زیربنایی و زیرساختی با میانگین کل فازی‏‌زدایی 779/0، موانع امنیتی با میانگین کل فازی‏‌زدایی 767/0 و مشکلات دسترسی و اطلاعاتی با میانگین کل فازی‏‌زدایی 648/0. ازاین‌رو پیشنهاد کلی این تحقیق، برنامه‏‌ریزی دقیق، جذب حمایت‏‌های مالی و تلاش سازمان‌های تصمیم‏‌گیرندۀ مدیریت طبیعت‏‌گردی شهرستان الیگودرز و استان لرستان برای رفع و کاهش موانع یادشده ازطریق پیشنهادهای اجرایی ارائه‌شده در این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Barriers to the development of ecotourism in Aligudarz Absefid waterfall

نویسندگان [English]

  • Mehdi Sarlak 1
  • Mehdi Rahimian 2
  • Saeed Gholamrezai 2
1 Graduated of Rural Development, Faculty of Agriculture, Lorestan University, khoramabbad, Iran
2 Associate Professor of Agricultural Economic and Rural Development Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University., khoramabbad, Iran,
چکیده [English]

The development of ecotourism will not happen simply because of the beauty and attractiveness of ecotourism areas. In addition to the natural potential of each region, the development of ecotourism requires the existence of various factors such as welfare infrastructure, access roads, tourist security, marketing and advertising, and the like.  So that the absence or even shortage of some of these cases can be considered as factors hindering the development of ecotourism in any ecotourism area. The purpose of this study was to identify the barriers to the development of ecotourism in Aligudarz Absefid waterfalls. Twenty semi-structured interviews were conducted with provincial experts to identify the deterrents. Analysis of data collected from interviews led to the identification of 34 concepts in 6 major categories of barriers. Then, a two-stage Delphi-fuzzy technique was used to reach a group agreement between the experts and to rank the inhibitory factors. According to the results, barriers the development of ecotourism in Aligudarz Absefid waterfall are respectively: cultural and social barriers with an average (0.828), poor introduction of the region (0.810), investment barriers and financial planning (0.803), infrastructural barriers (0.778), security barriers (0.775) and access and information problems (0.648). Therefore, the general proposal of this research is comprehensive planning, attracting financial support, and the efforts of nature tourism management decision-making organizations in Aligudarz city and Lorestan province to eliminate and reduce the mentioned obstacles through the executive proposals presented in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sustainable Tourism
  • Fuzzy Delphi Technique
  • Lorestan Province
اسدپوریان، زینب، رحیمیان، مهدی و غلامرضایی، سعید (1398). شناسایی معیارها و سنجش سطح توسعۀ طبیعت‏گردی پایدار در بین قطب‏‌های گردشگری استان لرستان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 50(3): 499-483.
امیدی‌‏نجف‌‏آبادی، مریم، حق‏بین، آنیتا و فرج‏‌الله‏‌حسینی، سید جمال (1395). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتویسم، مطالعۀ موردی: لواسان کوچک. پژوهش‌‏های ترویج و آموزش کشاورزی، 9(3)، ۱۱-۲۱.
امینیان، سکینه، صادقی، ابراهیم، فرجی، عبدالله و نادری‏گور قلعه، افشین (1391). بررسی فرصت‌‏ها و چالش‏‌های توسعۀ پایدار طبیعت‏‌گردی ایران. دومین همایش ملی راهکارهای توسعۀ اقتصادی با محوریت برنامه‌ریزی منطقه‏‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
بخشی‏‌جهرمی، آرمان و توحیدیان‌فر، سمیه (1388). گردشگری پایدار روستایی: چالش‌ها و راهکارها. مجموعه مقالات نخستین همایش ملی توسعۀ پایدار روستایی، کرمانشاه: دانشگاه رازی.
تقوایی، مسعود، غلامحسین، احسانی و صفرآبادی، اعظم (1388). نقش و جایگاه برنامه‌ریزی چندبعدی در توسعۀ توریسم و اکوتوریسم، مطالعۀ موردی منطقۀ خرو طبس، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، 20(3)، 62-45.
توکلی، مرتضی و هدایتی، صلاح (1387). چالش‏های گردشگری در مناطق مرزی. مطالعۀ موردی سیستان و بلوچستان، مجلۀ علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی، ۸(۲۳)، 1-20.
تولایی، سیمین، ریاحی، وحید، افراخته، حسن و شعبانی، احمد (1392). بررسی توانمندی‌ها و راهکارهای توسعۀ گردشگری روستایی در بخش کهک استان قم، پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، 45(4)، ۱۰۳-۱۱۸.
حاجی‌‏پروانه، لیلا (1387). طبیعت‏گردی در ایران، مجلۀ شکار و دوستداران طبیعت، پیاپی 104، 19-16.
حیدری‌‏ساربان، وکیل (1391). تحلیل موانع مؤثر بر توسعۀ گردشگری روستای سردابه، شهرستان اردبیل، جغرافیا و مطالعات محیطی، 1(1)، ۶۸-81.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان (1391). آشنایی با جاذبه‌های طبیعی استان لرستان، قابل دسترس در سایت:https://web.archive.org/web/20120716033825/http://lorestan.ichto.ir/Default.aspx?tabid=1685
کرمی، فریبا، و شریفی، رقیه (1392). ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT، مطالعۀ موردی: روستاهای بخش مرکزی مراغه. جغرافیا و برنامه‏ریزی، 17(46)، 199-221.
مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر (1382). ارزیابی موانع توسعۀ صنعت گردشگری استان لرستان، پژوهش‌نامۀ بازرگانی، 28(۴)، 58-۲۵.
ملکی، محمدرضا، سرتیپی‌‏پور، محسن، طاهباز، منصوره، و ملکی، علی (1392). امکان‌سنجی توسعۀ طبیعت‌‏گردی در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان دره شهر، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 2(6)، ۷۴-96.
موسایی، میثم (1383). تخمین تابع تقاضای گردشگری به ایران، پژوهشنامه بازرگانی. ۸(۳۲)، 225 - 244.
نوری، غلامرضا و مهدی‌‏نسب، مهدی (1389). بررسی قابلیت‌های اکولوژیکی و توسعۀ گردشگری دریاچۀ گهر براساس مدل SWOT ، تالاب، 2(5)، ۵۷-66.
نوری، غلامرضا، پاکباز، هاجر، و تقی‏زاده، زهرا (1395). ارزیابی قابلیت‌های اکولوژیکی آبشار مارگون با استفاده از مدل استراتژی SWOT و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP جهت توسعۀ طبیعت‏‌گردی، تالاب، 8(28)، ۶۳-74.
Alshanbari, H., & Issa, R. R. A. (2019). Use of Video Games to Enhance Construction Management Education. International Journal of Construction Management, 19(3), 206-221, Available on: https://doi.org/10.1080/15623599.2017.1423166
Anup, K. (2016). Ecotourism and Its Role in Sustainable Development of Nepal. In Tourism-From Empirical Research Towards Practical Application: InTech.
Ars, M. S., & Bohanec, M. (2010). Towards the ecotourism: A decision support model for the assessment of sustainability of mountain huts in the Alps. Journal of environmental management, 91(12), 2554-2564.
Aronsson, L. (2004). Sustainable Turism sistem, Example of sustainable Rural Turismin Sweden, In Bramwell and lane (Eds.), Rural Tourism and sustainable Rural Development, clevedon, channel, View publications.
Asadpourian, Z., Rahimian, M., & Gholamrezai, S. (2020). SWOT-AHP-TOWS analysis for sustainable ecotourism development in the best area in Lorestan Province, Iran. Social Indicators Research152(1), 289-315.
Ashok, S., Tewari, H., Behera, M., & Majumdar, A. (2017). Development of ecotourism sustainability assessment framework employing Delphi, C&I and participatory methods: A case study of KBR, West Sikkim, India. Tourism Management Perspectives, 21, 24-41.
Azam, M., Alam, M. M., & Hafeez, M. H. (2018). Effect of tourism on environmental pollution: Further evidence from Malaysia, Singapore and Thailand. Journal of Cleaner Production, 190, 330-338.
Ceballos-lascurain, H. (1996). Tourism,Ecotourism and protected Areas:The state of Nature Based tourism Around the world and Guidelines for Its Development.IUCN,The world conservation union,Gland,switzerland,and Cambridge,Uk.
Duffy, R. (2008). Neoliberalising nature: global networks and ecotourism development in Madagasgar. Journal of Sustainable Tourism, 16(3), 327-344.
Ghorbani, A., Raufirad, V., Rafiani, P., Azadi, H. (2015). Ecotourism sustainable development strategies using SWOT and QSP Mmodel: a case study of kaji Namakzar Wetland, south khorsan province, Iran. Tourism management perspective, 16, 290-297.
Hall, M. (2008). Travel and tourism in the third world, New York, routledge.
Kil, N., Holland, S. M., & Stein, T. V. (2014). Structural relationships between environmental attitudes, recreation motivations, and environmentally responsible behaviors. Journal of Outdoor Recreation & Tourism, 7-8, 16-21.
Liu, B., & Mwanza, F. (2014). Towards sustainable tourism development in Zambia: advancing tourism planning and natural resourcemanagement in living stone (Mosi – oa – Tunya) Area. Journal of service science and management, 7(1), 3045.
Meleddu, M., Paci, R., & Pulina, M. (2015). Repeated behavior and destination loyalty. Tourism Management, 50, 159-171.
Mondino, E., & Beery, T. (2019). Ecotourism as a learning tool for sustainable development. The case of Monviso Transboundary Biosphere Reserve, Italy. Journal of Ecotourism18(2), 107-121.
Mullen, P. (2003). Delphi: Myths and reality. Health Organization and Management, 17(1), 37-52.
Okoli, C. & Pawlowski, S. (2004). The Delphi method as a research tool: An example, design considerations and applications. Information and Management, 42(1), 15-29.
Pasapea, L., Wineaster, A., & George, L. (2015). Good governance strategies for sustainable ecotourism in Tanzania. Journal of Ecotourism, 14(2-3), 145-165.
Sayyed, M. (2013). SWOT analysis of Tandooreh National Park (NE Iran) for sustainable ecotourism. Proceedings of the International Academy of Ecology and Environmental Sciences, 3(4), 296.
Sharpley, R. (2006). Ecotourism: A consumption Perspective. Journal of Ecotourism, 5(1-2), 7-22.
Sladoje, N., Lindblad, J., & Nyström, I. (2011). Defuzzification of spatial fuzzy sets by feature distance minimization. Image and Vision Computing, 29(2-3), 127–141.
Steiner, C. (2006). Social distance, Security Threats and Tourism Volatility, Second Word Congress for Middle Eastern Studies, 11.07.-16.07.2006, Amman, Jordanien.
UNWTO. (2019). International tourism highlights. In: World tourism organization.
Wondirad, D., Tolkach, D., King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries, Tourism Management, 78, (104024), 1-21. Avilable on: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104024