کلیدواژه‌ها = ارزش ویژه برند
ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری در شهرهای مرزی، رهیافتی جهت وفاداری گردشگران (مورد: شهر بانه)

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 125-138

10.22034/jtd.2020.220811.1974

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ پرویز آقایی؛ مراد دلالت؛ حیدر محمدی


تحلیل مسیر از نوآوری بازاریابی تا ارزش ویژه برند در صنعت رستوران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 120-139

10.22034/jtd.2018.141119.1459

علیرضا امینی؛ پیمان دولتشاه؛ حمیدرضا فتاحی؛ مژگان دانش


تحلیل اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه برند گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-19

زینب هاشمی باغی؛ یزدان شیرمحمدی؛ نسترن شاهسون


ارائه ی مدل ارزش ویژه برند مشتری محور در مقصد گردشگری سرعین

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 116-138

زینب محمودی پاچال؛ قاسم زارعی؛ محمد باشکوه اجیرلو


تاثیر ارزش ویژه برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه (مورد مطالعه: موزه ملی ایران)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 190-207

10.22034/jtd.2020.110406

پرویز آقایی؛ لطفعلی کوزه گر کالجی؛ حیدر محمدی