کلیدواژه‌ها = پایداری
تعیین مؤلفه‌های الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کوهستان در ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 91-106

10.22034/jtd.2022.326601.2558

محسن مختاریان پور زواره؛ عباس خدایاری؛ مهدی کهندل


بنیان‌های فلسفی تقویت پایداری در گردشگری انبوه

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 291-313

10.22034/jtd.2021.302264.2436

محمود ضیائی؛ مسلم شجاعی؛ شمس السادات زاهدی؛ سید علی حسینی