کلیدواژه‌ها = پایداری
بنیان های فلسفی تقویت پایداری در گردشگری انبوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jtd.2021.302264.2436

مسلم شجاعی؛ محمود ضیائی؛ شمس السادات زاهدی؛ سید علی حسینی


تعیین مؤلفه‌های مدل توسعۀ پایدار گردشگری‌کوهستان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

10.22034/jtd.2022.326601.2558

محسن مختاریان پور زواره؛ عباس خدایاری؛ مهدی کهندل