کلیدواژه‌ها = رویکرد آمیخته
الگوی مدیریت تجربه مشتریان در هتل های پنج ستاره "پژوهش آمیخته"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22034/jtd.2022.365743.2678

جهانگیر حسن زاده؛ فرشته لطفی زاده


توسعهٔ مقصد گردشگری با تأکید بر شناسایی ابعاد اعتماد گردشگران با رویکرد ترکیبی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 277-288

10.22034/jtd.2021.299430.2413

سمیه اسماعیل زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی‌پور سلیمانی؛ نصرالله مولایی هشجین


طراحی مدل کارآفرینی استراتژیک در صنعت گردشگری

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-16

10.22034/jtd.2019.201271.1823

یزدان شیرمحمدی؛ محمد امین معاونی