کلیدواژه‌ها = استان گیلان
طراحی مدل عوامل تأثیرگذار در تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریهٔ داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 49-65

10.22034/jtd.2022.325175.2552

ابراهیم علی زاده جورکویه؛ نرگس دل افروز؛ محمود شبگو منصف؛ یلدا رحمتی


توسعهٔ مقصد گردشگری با تأکید بر شناسایی ابعاد اعتماد گردشگران با رویکرد ترکیبی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 277-288

10.22034/jtd.2021.299430.2413

سمیه اسماعیل زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی‌پور سلیمانی؛ نصرالله مولایی هشجین


تحلیل فضایی زیرساخت های گردشگری در استان گیلان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 221-240

10.22034/jtd.2020.225132.2012

مهدی حسام؛ نرجس مومن؛ مرضیه سالم