نویسنده = منوچهر جهانیان
تدوین مدل توسعه مدیریت منابع انسانی در هتل ها با رویکرد کارآفرینانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.22034/jtd.2022.318810.2528

همایون یوسفی؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ منوچهر جهانیان


طراحی الگوی مطلوب برندسازی در اقامتگاه های بوم گردی (مورد مطالعه:استان گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.385120.2741

محمدعلی فیاضی؛ سید سعید هاشمی؛ منوچهر جهانیان؛ پروانه پرچگانی


واکاوی الگوی معماری شایستگی کار کنان در صنعت گردشگری

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-22

10.22034/jtd.2023.364116.2671

فایزه تکیه یان؛ منوچهر جهانیان


تحلیل و اولویت‌بندی ابعاد مؤثر در ادراک گردشگران رویداد بزرگداشت فردوسی

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 51-68

10.22034/jtd.2020.236223.2062

فرزانه خوشه بست؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ منوچهر جهانیان؛ مجتبی جاودان


تحلیل ساختاری استراتژی های خلق ارزش برند مقصد گردشگری یزد

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 172-209

10.22034/jtd.2019.155854.1565

منوچهر جهانیان؛ محمد آقایی؛ الهام واحدی