مفهوم‌سازی تجربۀ خاطره‌انگیز گردشگران داخلی و بین‌المللی از مقصد شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مدیریت بازاریابی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار بخش مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار بخش مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

10.22034/jtd.2022.309650.2478

چکیده

مفهوم‌سازی تجربۀ گردشگری و بررسی ابعاد تجربه و قصدهای رفتاری حاصل از آن، نه تنها از منظر علمی، بلکه برای کسب‌کار‌ها و سازمان‌های گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربۀ خاطره‌انگیز گردشگران داخلی و بین‌المللی از مقصد گردشگری شهر شیراز و با استفاده از رویکرد نظریۀ زمینه‌ای اجرا شده‌است. به همین منظور با 10 گردشگر داخلی و 11 گردشگر خارجی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته اجرا و داده‌ها گردآوری و تجزیه و تحلیل شد که نمونه‌گیری به صورت نظری، هدفمند و گلولة برفی بوده است. در این راستا تجربۀ گردشگری آن‌ها در سه مرحلۀ قبل از سفر، در طی سفر و بعد از سفر مورد بررسی قرار گرفت. تجربه‌های خاطره‌انگیز گردشگران در مقصد شیراز را می‌توان به چهار دسته طبقه‌بندی کرد: محیط، فرهنگ، روابط میان‌فردی و عوامل فردی و روانی. نتایج حاکی آن است که تجربۀ افرادی که به مقصد دلبسته شده‌اند، به بازدید دوباره این مقصد خواهند پرداخت و انگیزه‌ای برای بازدید دوباره دارند. همچنین گردشگر‌ها با توجه به تجربۀ خود به توصیۀ مقصد از طریق بازاریابی دهان‌به‌دهان و تولید محتوا در فضای مجازی می‌پردازند. شیوع ویروس کرونا عامل مداخله‌گر در تجربۀ خاطره‌انگیز گردشگران از مقصد شناسایی شده‌است. مفهوم‌سازی ابعاد تجربه‌های خاطره‌انگیز گردشگران می‌تواند به طور قابل توجهی در سیاست-گذاری و توسعه و مدیریت کسب‌و‌کارها و محصولات گردشگری تأثیر‌گذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing The Memorable Tourism Experiences of Domestic and International Tourists in The Destination of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Sajjad Samaei 1
  • Abolghasem Ebrahimi 2
  • Kazem Askarifar 3
1 MA of Marketing Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to conceptualize the memorable tourism experiences of domestic and international tourists in Shiraz. Semi-structured interviews with ten domestic and eleven international tourists were conducted, and data were collected and analyzed using the grounded theory approach. Theoretical sampling, as well as purposeful and snowball sampling, were used. The study's findings indicate that tourists' memorable experiences at a destination can be classified into four categories: physical environment, culture, interpersonal relationships, and psychological factors. The findings indicate that those emotionally attached to a destination are more likely to revisit. Additionally, visitors recommend the destination via word of mouth and user-generated content on social media. The coronavirus outbreak has been identified as an intervening factor in tourists' memorable experiences of the destination. Defining and conceptualizing the dimensions of tourists' memorable tourism experiences in a destination is a critical issue that can significantly impact policy-making and developing and managing tourism-related businesses and products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Intents
  • Grounded Theory
  • Memorable Tourism Experience
  • Shiraz
  • Tourist Experience
  • Travel Motivation