کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
ارزیابی عملکرد انجمن گردشگری ورزشی به روش کارت امتیازی متوازن (BSC)

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 263-273

10.22034/jtd.2019.184636.1725

مهدی کروبی؛ وحید ساعت چیان؛ بهادر عزیزی؛ احمد محمودی


مرور نظامند و فراتحلیل کیفی فرایندهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 149-170

10.22034/jtd.2018.69466

علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی