نویسنده = علی تیزرو
اثرارائه اطلاعات مقاصد گردشگری در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر قصد سفر دنبال کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1402

10.22034/jtd.2023.385620.2740

علی تیزرو؛ مرضیه چراغی


ارائۀ سناریوهای آیندۀ گردشگری مذهبی شهر مشهد در افق 1404

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 85-98

10.22034/jtd.2021.256641.2172

محمد رضا فتحی؛ فرزاد خواهشی؛ محمد جواد پهلوان زاده؛ علی تیزرو