ارایه سناریوهای آینده گردشگری مذهبی شهر مشهد در افق 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تخصصی مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

10.22034/jtd.2021.256641.2172

چکیده

صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین و پربازده‌ترین بخش‌های اقتصادی در دنیاست، گردشگری ارزش ‌افزوده بالایی را ایجاد می‌کند، در تقسیم‌بندی مهم‌ترین منابع درآمدزایی در جهان، به یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌ترین بخش‌های اقتصادی در حال رشد جهان تبدیل‌ شده است، گردشگری مذهبی به ‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم صنعت گردشگری از جمله بخش‌های پردرآمد این صنعت در دنیا است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از علم آینده‌پژوهی قصد دارد تا دیدی روشن از آینده‌ی گردشگری مذهبی شهر مشهد به برنامه ریزان و گردشگران ارائه نماید. در این پژوهش با مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان صنعت گردشگری، پیشران های نهایی شناسایی ‌شده و سپس با استفاده از رویکرد تحلیل تأثیر متقابل، داده‌ها وارد نرم‌افزار میک مک شده و چهار پیشران مؤثر بر آینده‌ گردشگری مذهبی شهر مشهد مشخص گردید. امنیت و آرامش، تصویر مثبت از مقصد، هزینه‌های سفر و رضایت گردشگران که از میان نوزده عامل مؤثر انتخاب شدند. در مرحله‌ بعدی، برای تدوین سناریو، چهار پیشران مؤثر با تعیین حالت ‌های عدم قطعیت در پرسشنامه توسط خبرگان وارد نرم‌افزار سناریو ویزارد گردیده و سازگارترین سناریوهای پیش رو مشخص گردید. پس از شناسایی سناریوها و مشورت با خبرگان، امنیت و آرامش و هزینه سفر برای تدوین سناریوها انتخاب شدند و با توجه به شرایط، آینده‌ گردشگری مذهبی شهر مشهد در قالب چهار سناریو ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scenario Planning for the Future of Religious Tourism in Mashhad City in 1404 Horizon

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Fathi 1
  • Farzad Khaheshi 2
  • Mohammadjavad Pahlevanzadeh 3
  • Ali Tizroo 4
1 Assistant Professor, College of Farabi, University of Tehran, Iran
2 Department of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
3 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
4 university of Hormozgan
چکیده [English]

The tourism industry is one of the largest economic sectors in the world. Tourism creates high added value. In dividing the most important sources of income in the world, it has become one of the largest and fastest growing economic sectors in the world. Religious tourism as one of the most important branches of the tourism industry, is one of the most important sectors of this industry in the world. Using the science of futures research, the present study aims to provide a clear view of the future of religious tourism in Mashhad to planners. In this study, by studying the literature and interviewing tourism industry experts, effective factors were identified and then, using the interaction analysis approach, the data were entered into Mick Mac software and four key factors affecting the future of religious tourism in Mashhad were identified. Security and tranquility, a positive image of the destination, travel expenses and tourist satisfaction were selected from nineteen influential factors. In the next step, to develop the scenario, four key effective factors were determined by the experts by entering the scenarios of uncertainty in the questionnaire into the Scenario Wizard Software and the most compatible scenarios were identified. After identifying the scenarios and consulting with experts, security, tranquility and travel costs were selected to develop the scenarios, and according to the circumstances, the future of religious tourism in Mashhad was presented in terms of four scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cross Impact Matrix
  • Scenarios Planning
  • Religious Tourism