نویسنده = نرگس دل افروز
توسعهٔ مقصد گردشگری با تأکید بر شناسایی ابعاد اعتماد گردشگران با رویکرد ترکیبی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 277-288

10.22034/jtd.2021.299430.2413

سمیه اسماعیل زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی‌پور سلیمانی؛ نصرالله مولایی هشجین