نویسنده = سید سعید هاشمی
طراحی الگوی ارزیابی توانمندی فنّاورانه در صنعت هتل‌داری مطالعة موردی هتل‌های زنجیره‌ای پارسیان تهران

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 249-266

10.22034/jtd.2020.230022.2029

شمس السادات زاهدی؛ محمد مسعود مجیدی فر؛ عزیزاله جعفری؛ سید سعید هاشمی


ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 73-90

10.22034/jtd.2020.213222.1919

حمید قربانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید سعید هاشمی؛ شمس السادات زاهدی


ارزیابی شاخص های برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: منطقه ساحلی چابهار)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 19-47

پروانه پرچکانی؛ سید سعید هاشمی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محمدحسین ایمانی خوشخو


پهنه بندی اکوتوریسم منطقه صادق آباد بافق، استان یزد

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 65-85

10.22034/jtd.2020.110388

مرضیه حبیبی؛ سید سعید هاشمی