کلیدواژه‌ها = گردشگری غذا
طراحی مدل عوامل تاثیرگذار بر تمایلات رفتاری گردشگران غذا در استان گیلان با استفاده از نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/jtd.2022.325175.2552

ابراهیم علی زاده جورکویه؛ نرگس دل افروز؛ محمود شبگو منصف؛ یلدا رحمتی


تحلیل محتوای نظریات گردشگران دربارۀ رستوران‌های ایرانی در وبگاه تریپ ادوایزر

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 249-262

10.22034/jtd.2021.277697.2298

محمدمهدی پورسعید؛ مهدی کاظمی؛ فاطمه طاهری آزاد


تحلیل فضایی جاذبه‌های گردشگری غذا موردمطالعه: استان مازندران

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 117-129

10.22034/jtd.2020.226588.2017

اصغر طهماسبی؛ یوسف فیروزیان اصل؛ ابوطالب قاسمی وسمه جانی


عوامل تعیین‌کنندة موفقیت بازاریابی کششی در گردشگری غذا رهیافت فراترکیب

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 201-227

10.22034/jtd.2020.250202.2136

محمد غفاری؛ میثم شفیعی رودپشتی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ وحید حیدرپوردعویسرائی؛ مهدی فرمانی