ارزیابی و انتخاب ژئوتریل های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

2 دانشگاه حکیم سبزواری

10.22034/jtd.2018.81147

چکیده

ژئوتریل یا مسیرهای زمین شناختی، بهترین مسیرهای پیاده یا سواره برای دسترسی به سایت های میراث زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی به منظور گردشگری هستند. معمولاٌ ژئوسایتها پراکنده هستند و آنهایی که در مناطق صعب العبور کوهستانی، جنگلی و یا سواحل صخره ای قرار دارند، دسترسی به آنها به راحتی امکان پذیر نیست. درمقابل، ژئوسایتهایی که در مناطق پست و کم شیب قرار گرفته اند، بنا به دلایلی مانند سهولت دسترسی و فعالیتهای علمی پژوهشی، به طور گسترده مورد بازدید و بررسی قرار می گیرند. برای معرفی یک ژئوپارک علاوه بر ارزیابی ژئوسایتها، باید ژئوتریلهای آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی یکی از مناطقی است که می تواند به عنوان ژئوپارک ملی یا بین المللی به دنیا معرفی شود. بدین منظور ابتدا، اسناد و نقشه ها و داده های مورد نیاز جمع آوری شده و سپس با استفاده از نرم افزارهایی همچون GIS، Envi و google earth به تهیه نقشه و تحلیلهای عددی پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد در ژئوپارک پیشنهادی 2984 کیلومتر جاده وجود دارد که سهم هر کیلومتر مربع 701 متر می شود. 9/42 درصد از جاده های ژئوپارک پیشنهادی آسفالت درجه 1 و 2 دارند. سه مسیر به طول 80 کیلومتر برای موتورسواری و دو مسیر به طول 25 کیلومتر برای ژئورافتینگ ترسیم شده است. سه مسیر برای شتر سواری به طول 122 کیلومتر در مناطق کویری و یک مسیر برای ژئوبایک به طول 81 کیلومتر در کنار جاده ترانزیتی حرم تا حرم برای ژئوپارک، پیشنهاد و ترسیم می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment And selection of geotrails proposed geopark of West Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • mohamad ali zangane asadi 1
  • abolghasem amirahmadi 2
  • ali akbar shayan yeganeh 2
1 hakim sabzevari university
2 hakim sabzevari university
چکیده [English]

Geotrail or geological trails are the best hiking trails or rides to access geoheritage and geomorphologic sites for tourism. geosites usually are dispersed and those located in the hilly mountainous, forest or rocky shores, it is not possible to easily access them. In contrast, geosites located in low and low slopes, visited and reviewed widely for reasons such as scientific research activities. In order to introduce a geopark, in addition to evaluating geosites ,should be evaluated geotrails. The proposed geopark of the West of Khorasan Razavi is one of the areas that can be introduced as the national geopark or internationally.For this purpose, documents and maps and data are required to be collected then it has been paid to prepare maps and numerical analyzes using software such as GIS, Envi and google earth. Considering the effect of communication roads in tourism development, the parameter is the distance from the road to study the performance of the region's communication roads in the development of proposed geopark tourism and their digital layers are drawn.At geopark there are 2984 kilometers of proposed geopark that the share of each square kilometer is 701 meters. 42.9% of proposed geopark roads are grade 1 and 2 asphalt. Three paths with 80 km long are drawn up for motorcycling and two trails with 25 km long, for georafting. In geopark, three trails are proposed and mapped for 122km long riding camel in desert areas and 80 km long geobike along the Haram-to- Haram transit road.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative Assessment
  • Geotrails
  • Geopark
  • Geoconservation
  • Geomorphosite
احمدی، ع (1394). «ارزیابی و قابلیت‌سنجی ژئومورفوسایت‌ها برای حفظ میراث ژئومورفولوژیک، توسعۀ ژئومورفوتوریسم و ثبت ژئوپارک ملی ـ جهانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ اورامانات)». رشته ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی دانشگاه اصفهان.
اربابی سبزواری، آ (زمستان 1393). «ارزیابی توانمندی‌ها ‌و قابلیت‌های ژئوتوریسم در توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: سراب دربند در شهرستان صحنه)». فصل‌نامۀ جغرافیای طبیعی، سال هفتم، شمارۀ 23، صص 65-86.
تقوایی، م، فتحی، ع (پاییز 1390). «معیارهای مکان‌گزینی و طراحی مسیرهای دوچرخه‌سواری (با تأکید بر شهر اصفهان». مجلۀ جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌ودوم، شمارۀ پیاپی 43، شمارۀ سوم، صص 135-152.
خوش‌رفتار، ر (1389). نقش ژئوتریلها در ژئوکانزرویشن. نهمین گردهمایی علوم زمین. بهمن 1389. صص 1-7.
شایان یگانه، ع .ا (1395). «بررسی توانمندی‌های غرب خراسان رضوی در احداث ژئوپارک و ارائۀ راهکارهای مدیریتی و حفاظتی آن». رسالۀ دکتری گروه ژئومورفولوژی دانشکدۀ جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری.
شهرداری تهران (1395). سلسله استانداردهای مدیریت شهری، معابر شهری ـ مسیرهای دوچرخه‌سواری (استاندارد ملی شمارۀ 20981). چاپ اول، صص 1-33.
مجنونیان، ه (1982) «برنامۀ راهبردی آموزش زیست‌محیطی پارک‌های ملی و ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره». مجموعه‌مقالات ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، تألیف و ترجمۀ هنریک مجنونیان، سازمان حفاظت محیط‌زیست، 1374، تهران.
محمدی عراقی، آ، بیاتانی، ع و ذبیحی، م (1394). «معرفی مسیر گردشگری (ژئوتریل) سواحل چابهار». دومین کنگرۀ بین‌المللی تخصصی علوم زمین، سوم الی پنجم اسفند. صص 1-7.
Ahmadi , A. (2015). Evaluation and Capability of Geomorphosites for the Preservation of Geomorphologic Heritage, Geomorphotourism Development and global- National Geopark Registration (Case Study: Oramanat Area), Geomorphology Department, Supervisor, Alireza Taghian, Department of Natural Geography, Faculty of Geography and Planning, University of Isfahan, pp. 118-1.
Arbabi Sabzevari, A. (2014). Evaluation of capabilities and capabilities of geotourism in sustainable development (Case study: Sarab Darband in Sahneh County), Natural geographi Journal, seventh year, No. 23, Winter 1393, pp 86-65.
Bitschene, Peter, Dambeck, Rainer, Houben, Peter, Kühl, Norbert, Overath, Jan , Wisniewski, Andreas (2009). Maar and geopark and nature protection – The Eichholz maar example from Vulkaneifel (Germany), IAVCEI – CVS – IAS 3IMC Conference Malargüe, Argentina.
Bollati, Irene, Smiraglia, Claudio, Pelfini, Manuela (2013). Assessment and Selection of Geomorphosites and Trails in the Miage Glacier Area (Western Italian Alps), Environmental Management, 51:951–967, DOI 10.1007/s00267-012-9995-2.
Cayla, Nathalie (2007). Geotourism in the Alpine Arc:Inventory and Typology of the French Offers, Abh. Geol. B.-A., Band 60, S. 19–24, Wien, 11–16, Juni.
Sen, Erdal, Gumus, Erdal ,Zouros, Nickolas, Cubukcu, H. Evren, Ulusoy, Inan (2014). Kula Volcanic Geopark – A unique intersection of man and volcanoes, Cities on Volcanoes 8 |Conference Paper September 9-13.
Geilhausen M., Götz J., Otto J.-C., Schrott, L. (2009). Possibilities for a valorisation of geomorphologic research deliverables. Geophysical Research Abstracts,Vol. 11, EGU, 9384.
Gray ,M. (2004). Geodiversity:Valuing and conserving abiotic nature. NewYork :J.Wiley&Sons. International Geographic Union (IGU), & UnionGeo-
Hill, B. J., & Gibbons, D.(1994). Sustainable tourism — Heritage trails in Nebraska. Building a sustainable world through tourism, Montreal: Paper presented at the Second Global Conference for the travel and tourism industry.
Hose, Thomas A. (2006) Geotourism and Interpretation, Geotourism"sustainability,impacts and management, Edited by Ross K. Dowling and David Newsome, Elsevier Butterworth-Heinemann, p:260.
Khoshraftar, R. (2010). The role of geotherls in geoconservation, ninth, conference on earth sciences. February 2010. Pages 7-1.
Lourens, M. (2007). Route tourism: a roadmap for successful destinations and local economic development. Development Southern Africa, 24, 475–490. http://dx.doi.org/10.1080/03768350701445574
Majnonian, H. (1982). Strategic Plan for Environmental Education of National Parks and Biosphere Reserves, Proceedings of Biosphere Reserves, Compilation and Translation by H Majnounian, Environmental Protection Agency, 1982, Tehran.
Meyer, D. (2004). Tourism routes and gateways: Key issues for the development of tourism routes and gateways and their potential for Pro-Poor Tourism. London: Overseas Development Institute Retrieved from: http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odiassets/publications-opinion-files/4040.pdf.
Mohammadi Araghi, A., Bayatani, A. and Zabihi, M. (1394) Introduction of the Tourism Route (Geotrail) to the Chabahar Shores, The 2nd International Congress of Earth Sciences, 3rd to 5th of March.
Božić, Sanja, Tomić, Nemanja (2016). Developing the Cultural Route Evaluation Model (CREM) and its application on the Trail of Roman Emperors, Serbia. Tourism Management Perspectives, Vol.17 pp: 26–35
Shayan Yeganeh, A,A (2016) Investigating Western Capabilities of Khorasan Razavi in Construction of Geopark and Presenting Management and Preservation Strategies, Supervisor: Zanganeh Asadi, Mohammad Ali, Ph.D. Department of Geomorphology, Faculty of Geography and Environmental Sciences, Hakim Sabzevari University, pp. 1-268
Theodosiou, Ir., Athanassouli, E., Epitropou N., Janikian Z., Kossiaris G., Michail K., Nicolaou E., Papanikos D., Paschos P., Pavlidou S. and Vougioukalakis, G. (2010). GEOTRAILS IN GREECE, Bulletin of the Geological Society of Greece, Proceedings of the 12th International Congress, Patras, May.
Timothy, D. & Boyd, S. (2014). Tourism and trails: Cultural, ecological and management issues. Bristol: Channel View Publications.
Wrede, Volker & Mügge-Bart olović, Vera (2012) Geo Route Ruhr—a Network of Geotrails in the Ruhr Area National GeoPark, Germany, Geoheritage 4, pp:109–114.