برنامه‌ریزی توسعة گردشگری کشاورزی جامعه‌محور با استفاده از چارچوب مشارکتیSOAR (مورد مطالعه: روستای دیزج شاهرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت گردگشری، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

گردشگری جامعه‌محور بر مشارکت بالای جوامع محلی با توجه به اصول توسعه پایدار تأکید دارد. چارچوب مشارکتی سوار (SOAR) نیز سعی در جلب مشارکت فعال همه ذی‌نفعان در سراسر فرایند برنامه‌ریزی دارد؛ بنابراین در این پژوهش سعی شد برای برنامه‌ریزی گردشگری کشاورزی جامعه‌محور از چارچوب مشارکتی سوار استفاده شود. گردآوری اطلاعات از طریق برگزاری جلسات گروه‌های بحث از سه گروه شش ‌نفره ذی‌نفع (کشاورزان و دامداران، نخبگان و مدیران محلی و شهرستانی) به‌دست‌آمده است. درنهایت ذی‌نفعان به همراه مدیران گروه‌ها که به‌عنوان تسهیلگر فعالیت داشتند، در چهار مرحله به بررسی قوت‌ها، فرصت‌ها، آرمان‌ها و نتایج اجرایی توسعه گردشگری کشاورزی پرداخته‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که چارچوب سوار فرایندی علمی و جامعه‌محور است. درواقع این فرایند می‌تواند همه ذی‌نفعان ازجمله کشاورزان را از حالت انفعال خارج ‌کند و با تقسیم قدرت و مسئولیت‌پذیر کردن آن‌ها بر اساس علایق، همه آن‌ها را توانمند نماید. بر این اساس، جامعه محلی با دیگر ذی‌نفعان و همراه با رویکردهای آموزشی تسهیلگران به نتایج اجرایی برای توسعه گردشگری کشاورزی در روستای دیزج دست یافتند. و نهایتا همه گروه‌ها ذی‌نفع داوطلبانه با تقسیم وظایف، موظف به اجرای این برنامه با توجه به اصول پایداری شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Community Participation and Tourism Planning: Agritourism community-based development planning in the village in Dizaj, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Najjarzadeh 1
  • Zabihollah Torabi 2
1 Tourism Management, Tourism Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
2 PhD Student, University of Tehran
چکیده [English]

Community-based tourism participation of local communities in accordance with the principles of sustainable development. Participatory framework riders also tried to attract the active participation of all stakeholders throughout the planning process. So in this study, agricultural tourism planning for community-based participatory framework used to ride. Collecting information through meetings of discussion groups seven two groups of beneficiaries (farmers, managers) is obtained. Finally, stakeholders and managers of the group as facilitator operated in four stages to evaluate the strengths, opportunities, aspirations and results of agricultural tourism development focused executive. The results indicated that the assembling process is scientific community. In fact, this process can take from a reactive mode to all stakeholders, including farmers and the division of power and responsibility for them according to their interests, all of them are empowered. The local community and other stakeholders and facilitators together with an educational approach to enforcement Results for the development of agricultural tourism in the village of Dizaj achieved. Finally all groups interested in volunteering with the division of duties, were obliged to implement the program in accordance with the principles of sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agritourism
  • participation
  • Dizaj Village