اثر شاخص های فرهنگی بر جریان توریسم کشورهای خاورمیانه: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته سیستمی (GMM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه دریاوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

صنعت گردشگری یکی از صنایع با درآمد بالا به‌شمار می‌رود که نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌نماید. در این راستا، با وجود مطرح ‌شدن شاخص‌های فرهنگی (حجاب و پوشش اجباری، مذهب، زبان مشترک) به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جریان گردشگری، کمتر پژوهشی در رابطه با اثر شاخص‌های فرهنگی بر جریان گردشگری انجام گرفته است. لذا در این مطالعه به بررسی اثرات شاخص‌های فرهنگی بر جریان گردشگری کشور‌های خاورمیانه شامل بحرین، قبرس، مصر، ایران، عراق، اسرائیل، اردن، لبنان، قطر، کویت، امارات متحده ی عربی، سوریه، عربستان سعودی، یمن، ترکیه و عمان پرداخته می‌شود. در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم ‌یافته سیستمی جهت بررسی اثر شاخص‌های فرهنگی در جذب گردشگران خارجی کشورهای خاورمیانه طی سال‌های 2013-1993 استفاده ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های فرهنگی مذهب و زبان مشترک اثر مثبت و معنی دار بر جریان گردشگری خارجی داشته و شاخص فرهنگی حجاب و پوشش اجباری اثر منفی و معنی دار بر جریان ورود گردشگری خارجی دارد. همچنین در رابطه با اثر سایر متغیرهای توضیحی وارد شده در مدل بر جریان گردشگری می‌توان اذعان نمود که رژیم ارزی ثابت، مستعمره بودن، تجارت، تولید ناخالص داخلی، مسافت، جمعیت اثر مثبت و معنی دار بر جریان ورود گردشگری بین المللی کشورهای خاورمیانه داشته و متغیرهای نرخ ارز مؤثر و نرخ ارز، اثر منفی و معنی دار بر جریان ورود گردشگری کشورهای مورد مطالعه داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Cultural Indicators on middle east countries international tourism flows by using systematic generalized method of moments technique

نویسنده [English]

  • sarah masoomzadeh sore 1
1
2
چکیده [English]

As one of the highest earning industries in the world, tourism industry can play an important role in economic growth. In this regard, although cultural indices (i.e. veiling and compulsory coverage, religion and common language) a s factors affecting tourism have been addressed as effective factors on tourism flows, low number of studies have been conducted on impact of cultural indices 1on tourism flows. Therefore, present paper investigated effects of cultural indices and exchange rate regimes on tourism flows among Middle East countries Includes Bahrain, Cyprus, Egypt, Iran, Oman, Iraq, israel, Jordan, Lebanon, Qatar, Emarates United of Arabia, Syria, Saudi Arabia, Yemen, Turkey. In this study method of systematic generalized method of moments was used to investigate effect of cultural characteristics in attracting foreign tourist of Middle East countries over the years 1993-2013. The results show that common religious and language positively influence the tourism flow while veiling and compulsory cover are along with negative and significant impact. Also, colonization, trade, gross domestic product, distance and exchange rate regimes and population provide positive and significant impacts while exchange rate has the negative impact on tourism flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Flows
  • cultural indicators
  • Middle East Countries
  • Generalized Method of Moment