واکاوی واکنش‌های رفتاری مهمانان نسبت به مدیریت بهداشت هتل در دوران شیوع کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی-دانشگاه آزاد واحد تهران شمال-تهران- ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2022.332008.2578

چکیده

در طول وضعیت همه‌گیری کووید-۱۹، تعداد کمی از مسافران حاضر به اقامت در هتل ها شدند. این امر هتل‌ها را ملزم به اتخاذ استراتژی‌های بهداشتی و استانداردهای عملیاتی ایمنی کرد. برای مدیران هتل ها بسیار مهم است که نگرانی های بهداشتی مهمانان خود را در طول همه گیری کووید-۱۹ برطرف کنند. از این رو، مدیریت بهداشت از جمله استراتژی های است که هتل ها به منظور ترغیب واکنش های رفتاری مثبت مصرف کنندگان در این دوران اتخاذ کرده اند. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی واکنش‌های رفتاری مهمانان نسبت به مدیریت بهداشت هتل در دوران شیوع کووید-19 است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه 340 نفره از مهمانانی که در طی شیوع موج سوم کووید-19 در دی‌ماه و بهمن‌ماه 1399 تجربه اقامت در یک هتل 4 یا 5 ستاره در شهر مشهد را داشتند، به روش در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه آنلاین که در شبکه‌های اجتماعی مرتبط با گردشگری و هتلداری توزیع شد نسبت به جمع‌آوری اطلاعات اقدام گردید. نتایج آزمون فرضیه‌ها حاکى از آن است که ویژگی های بهداشتی درک شده توسط مهمانان هتل تاثیر مثبتی در شکل گیری تصویر ذهنی شناختی و عاطفی از هتل دارد. همچنین، تصویر ذهنی شناختی نسبت به تصویر ذهنی عاطفی تاثیر قابل توجهی در ترغیب واکنش های رفتاری مهمانان هتل دارد. در نهایت، ویژگی های بهداشتی درک شده توسط مهمان هتل بطور غیر مستقیم و از طریق شکل دهی تصویر ذهنی شناختی و عاطفی منجر به واکنش های رفتاری مانند تبلیغات شفاهی و قصد بازدید مجدد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of Guests' Behavioral Responses to Hotel Hygiene Management during the COVID-19 Outbreak

نویسندگان [English]

  • Davood Ghorbanzadeh 1
  • Atena Rahehagh 2
  • Parisa Beiki 3
1 Department of Business Management, Islamic Azad University of North Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Management, Faculty of Management and Social Sciences, Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Department of Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

During the Covid-19 epidemic, few travelers agreed to stay in hotels. This required hotels to adopt health strategies and operational safety standards. Because hotel managers must address their guests' health concerns during the COVID-19 epidemic, hygiene management is one of the strategies hotels have adopted to encourage consumers' positive behavioral reactions during this period. The present study investigates guests' behavioral responses to hotel hygiene management during the COVID-19 outbreak. In order to achieve the purpose of the study, a sample of 340 guests who had the experience of staying in a 4 or 5-star hotel in Mashhad during the outbreak of the third wave of COVID-19 in December and February 2020 were selected by available methods. Data were collected through an online questionnaire distributed on social networks related to tourism and hotel management. The results of testing the hypotheses indicate that the hygiene characteristics perceived by hotel guests positively affect the formation of the cognitive and affective image of the hotel. Also, the cognitive image compared to the affective image has a significant effect on encouraging the behavioral reactions of hotel guests. Finally, the hygiene characteristics perceived by the hotel guest indirectly, through the formation of a cognitive and affective image, lead to behavioral reactions such as word of mouth and the revisit intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hygiene management
  • Hotel image
  • Guest behavioral responses
  • Covid-19
  • Hotel industry